Hírek

A Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya búcsúja

Nem lehet nagyobb ajándék a mi közösségünk számára, mint Mária a Hit Asszonya, aki közbenjárónk, oltalmazónk, akit úgy szólíthatunk meg, mint a Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya. Ő a Bibliából megismert Sion leánya, a Mindenség Királynéja.
 
A  Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya Krisztusnak szolgálva alázatosan és türelmesen vezeti mogyoródi gyermekeit ahhoz a Királyhoz, Krisztushoz, akinek szolgálni felér az uralkodással. Így vezet el mindnyájunkat a keresztségünk teljességére, a királyi szabadság állapotára, ahol már nem uralkodik rajtunk a bűn, mert Krisztus szeretetének szabadságában mindig nyitottan a jóra és a jócselekedetekre élhetünk.
 
A  Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya számtalanszor bizonyította hűségét és szeretetét irántunk: imák sokasága nyert meghallgatást, családokban gyermekek fogantak, betegek nyertek gyógyulást, most pedig mind a mai napig megőrzött bennünket a világszerte több százezer életet követelő vírustól.
Ő már bizonyított, most rajtunk a sor, hogy kifejezve hitünket, szeretetünket, megbecsülésünket, hallgassunk az ő szavára úgy, mint a kánai menyegző szolgái és tegyük meg azt, amit Fia mond. Töltsük meg lelkünk korsóját a bűnbánat által keresztségünk tiszta vizével és kérjük a szeretet csodáját Krisztustól.
 
Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya! 
 
Ma eljöttünk, hogy kifejezzük hálánkat mindazokért az égi kegyelmekért, amelyeket a te közvetítésedre Krisztustól kaptunk. Köszönjük, hogy gondod van minden mogyoródira és mindazokra, akik tisztelnek Téged! Továbbra is kérjük oltalmadat és fogadjuk, hogy hűséges és jóravaló gyermekeid leszünk. Amen.
Tovább »

Szent László királyt ünnepeltük az egykori apátság helyén.

Örökösök vagyunk, akik három dolgot kaptunk szent királyunktól elévülhetettlen értékű örökségként:
- a hit eszményét,
- az evangélium örömhírét és a
- testvéri közösséget.

Ezek azok a felbecsülhetetlen értékű ajándékok, melyeket nekünk, Mogyoródon élőknek tovább kell örökítenünk gyermekeinkre, unokáinkra, tanítványainkra és mindazokra, akiket az Isten különféle módon ránk bízott.

Szent László király! 
Könyörögj érettünk!
Tovább »

Az örökösökhöz (gondolatok a Szent László ünnepére)

A szenteknek különös üzenete van a világ felé, és ez az üzenet nem más, mint hogy lehet és kell előre tekinteni, lehet és kell a távolban létező, de olykor még nem látható jóért élni és küzdeni, mert ez létező valóság.

Ha most visszatekintünk a történelem röpke szeletére, az elmúlt 30 évre, annyi és annyi változásnak lehetünk szemtanúi. A világ teljesen átalakult, a távolságok megrövidültek, a technika adta lehetőségek révén a kapcsolatteremtés ember és ember között látszólag végtelen egyszerűvé vált. Azonban a technika fejlődésével nem fejlődött mindenben együtt az emberiség. Az egyre inkább elszemélytelenedő digitális világ virtuális valóságai nem hogy erősítenék az emberi bizalmat és barátságot, inkább mélyre szántó kérdéseket vetnek fel a mai pszichológusokban, gondolkodókban, akik az emberrel, mint személyi létezővel, mint Isten kommunikatív teremtményével foglalkoznak.

Tovább »

Örömhír

Kedves Mogyoródi Hívek!

Nagy öröm, hogy ismét megnyílnak templomaink a nyilvános liturgiákra hétfőtől. Ez a nap Szent II. János Pál pápa születésének 100. évfordulója. 19:00 órakor szabadtéri szentmisét mutatunk be a szentatya közbenjárását kérve a vírusjárvány befejeződéséért a templomkertben.

Fontos, hogy továbbra is vigyázzunk egymásra! Ezért az idősekre való tekintettel nagy szeretettel kérem, hogy a vasárnapi szentmiséket illetően a következőket tartsuk meg:

  • a 8:30 órakor kezdődő szentmisére a 65 éves és annál idősebb testvéreink jöjjenek,
  • a 10:30 órai szentmisére az 50-64 év közöttieket várjuk szeretettel,
  • a 18:00 órai szentmisére a 49 év alattiakat várjuk.

Azért próbáljuk meg így korosztály szerint beosztani a szentmiséket, hogy a kötelezően egymástól előírt távolságokat meg tudjuk tartani. Kérjük, hogy mindenki maszkban érkezzék és hozzon magával kézfertőtlenítőt, amivel a templomba való belépéskor és a szentáldozás előtt fertőtlenítse le a kezeit. Maszkot senki részére nem tudunk biztosítani, akinek azonban esetleg nincs kézfertőtlenítője, annak lehetősége lesz arra, hogy itt a templomban az általunk biztosított fertőtlenítőt használja. A templomban csak az előre kijelölt helyekre lehet majd leülni! A járvány elmúltáig továbbra is csak kézbe lehet áldozni!

Tudom, hogy sokan szeretnék elvégezni a szentgyónásaikat, erre már hétfőn is lesz lehetőség. A gyónókat 17:30 órától várom a templomban. A gyónás menete úgy lesz, hogy a gyónók a templomban megtartva az előírt távolságot imádságban várakoznak a szentgyónásra, ami a távolság megtartásának kötelezettsége miatt a sekrestyében lesz. Tehát mindig egy-egy gyónó jön be a szentélyen keresztül a sekrestyébe, hogy elvégezze a szentgyónását. Kérem, hogy aki hétfőn szeretne gyónni, érkezzék meg időben, hogy biztosan sorra kerüljön. E mellett a jövő hét minden napján lesz majd gyóntatás a szentmisék előtt, így aki hétfőn nem tud jönni, a hét bármelyik napján jöhet, hogy megtisztítsa lelkét.

Kérem, hogy mindenben tartsuk meg a püspöki rendelkezésben előírtakat és az egészségügyi ajánlásokat!

Bízom benne, hogy kölcsönösen odafigyelve egymásra, mindnyájunk számára nagy öröm lesz az újbóli találkozás!

Én nagyon várlak benneteket!

Szeretettel imádkozva értetek:

Miklós atya

Tovább »

Püspöki rendelkezés

A Váci Egyházmegyében 2020. május 18. hétfőtől kezdve hétköznapi és vasárnapi szentmisék tarthatók hívek jelenlétével. Az átmeneti időszak alatt a misék visszaállításának az ütemezése a felelős lelkipásztorokra van bízva.

Nyomatékosan kérjük az időseket és a betegeket, akik veszélyeztetve érzik magukat, vagy hozzátartozói között van, akit veszélyeztethet, saját és mások érdekében fontolják meg a misén való személyes részvételt. A többiek számára a vasárnapi szentmisén való részvétel ismét kötelező, az erre vonatkozó korábbi felmentés megszűnik.

A 200 fő feletti szabadtéri misék nincsenek engedélyezve.

Mindenben tartsuk be az állami előírásokat. Ahol van rá lehetőség folytassuk a szentmisék online közvetítését is.

Más liturgikus és közösségi alkalmak a járványügyi előírások betartásával lehetségesek.

 

Marton Zsolt

Váci megyéspüspök

 

Tovább »

Áldoztatás rendje 2020. május 5-től

A Püspöki Rendelkezés értelmében plébániánk területén a 65 évnél fiatalabbak számára amennyiben a rendelkezésben meghatározott liturgikus feltételeknek eleget tesznek (részt vettek a közvetített szentmisén stb.), keddtől vasárnapig naponta 19:00 órakor biztosítjuk a szentáldozás lehetőségét a plébánia udvarában. Az áldoztatásra összegyűlt hívektől szeretettel kérjük, hogy a járványhoz kapcsolódó egészségügyi előírásokat maradéktalanul tartsák be. Mindenki maszkban érkezzen, hozzon magával kézfertőtlenítőt, tartsa meg a 2m-es távolságot. A szentáldozás szertartásában a Mi Atyánk elimádkozása után, mindenki fertőtlenítse le a kezét, és úgy vegye le a maszkot, amit az áldoztatás alatt olyan helyre tegyen el, hogy ez ne akadályozza a kézbe áldozást. A szentáldozás után pedig vegye vissza a maszkot.

Tovább »

PÜSPÖKI RENDELKEZÉS JÁRVÁNY HELYZETBEN - MÓDOSÍTOTT JÁRVÁNYÜGYI RENDELKEZÉS

A MKPK 2020. május 1-i közlemény alapján a Váci Egyházmegyében 2020. május 4. hétfőtől a következő rendelkezések lépnek érvénybe.

Az MKPK 2020. május 1-i közlemény alapján, püspöktársaimmal való részletes konzultáció után, továbbá, a kormányrendelethez való pontos igazodás miatt a 2020. május 1-i rendelkezést következőképpen módosítom.

A Váci Egyházmegyében 2020. május 4., hétfőtől a következő rendelkezések lépnek érvénybe.

Templomaink nyitva lehetnek, kötelező a kézfertőtlenítés a bejáratnál. Legyenek rendszeresen fertőtlenítve a kilincsek és a padok!

A szabadtéri szentmisék megtartását egyelőre sehol nem engedélyezem!

A Váci Egyházmegye Pest megyei területein semmilyen nyilvános szentmise megtartását nem engedélyezem, de a helyben, élőben közvetített, vagy máshonnan, élőben közvetített szentmisébe való bekapcsolódás után, vagy ha ez sem lehetséges, az aznapi szentmise szövegeinek (pl.: az Adoremusból) elimádkozását követően a plébános által meghatározott időpontban (vagy időtartamban), kizárólag a 65 év alatti hívek áldozhatnak.

Az áldoztatásnál is lehetőleg kerüljük a tömeges jelenlétet, tartsuk meg a 2 méter távolságot és a higiénés előírásokat.

Az egyházmegye Pest megyén kívüli területein a templomban tarthatók szentmisék hétköznap és vasárnap a következő feltételekkel: padonként egy ember üljön, ne közvetlen egymás mögött üljenek, használjanak szájmaszkot, csak 65 év alattiak vehetnek részt rajta! Vasárnap orgonás mise tartható.

Mind vasárnap, mind hétköznap a 65 év fölötti atyáknak nem kötelező nyilvános szentmisét tartani. Amennyiben mégis miséznek, ne áldoztassanak! Diakónus, akolitusok vagy alkalmilag megbízott áldoztatók áldoztassanak. A békeköszöntésnél a kézfogás továbbra sem lehetséges. Csak kézbe áldozás lehetséges (egy szín alatt). Áldoztatás előtt és után fertőtlenítse a kezét az áldoztató. Perselyezés csak a mise végén (kosárba, illetve akár a banki átutalás előnyben részesítése, ha lehetséges).

Továbbra is érvényben van az MKPK március 17-én kelt rendelkezése, miszerint a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól felmentést ad.

Igeliturgiák ugyanilyen feltételek mellett tarthatók.

Gyóntatás lehetséges, de nem gyóntatószékben, 2 méter távolság megtartásával.

Az esküvőket lehetőség szerint tegyék át későbbi időpontra. Ha nem lehetséges, az óvintézkedések maximális megtartásával ünnepeljék.

Keresztelés, amennyiben a kiszolgáltatása szükséges, úgy történjen szűk körben (= szülők és keresztszülők jelenléte), betartva a higiéniai előírásokat.

Háznál betegellátás csak halálveszély esetében megengedett.

Temetéseknél továbbra is a szabadtéri ravatalozót részesítsük előnyben.

Ahol nagyobb a járványveszély, a plébános a helyi viszonyokra való tekintettel további korlátozásokat vezethet be.

Mindenben kövessük a hatóságok járványügyi előírásait!

Vác, 2020. május 1.

Marton Zsolt
váci püspök

Tovább »

Váci Egyházmegye – Rendelkezések a járványügyi korlátozások részleges feloldásáról

A Váci Egyházmegye rendelkezését adjuk közre.

MKPK 2020. május 1-jei közleménye alapján a Váci Egyházmegyében 2020. május 4. hétfőtől a következő rendelkezések lépnek érvénybe.

Templomaink nyitva lehetnek, kötelező a kézfertőtlenítés a bejáratnál. Legyenek rendszeresen fertőtlenítve a kilincsek és a padok!

Nyilvános vasárnapi szentmisék hívek részvételével csak szabadtéren tarthatók, amelyen csak 65 év alattiak vehetnek részt. Ahol szabadtéri mise nem lehetséges, a közvetített, nép nélkül bemutatott szentmise után a templomban vagy a templom előtt lehet áldoztatni.

Továbbra is érvényben van a MKPK március 17-én kelt rendelkezése, miszerint a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól felmentést ad.

Hétköznapi szentmisék tarthatók templomban, padonként egy ember üljön, ne közvetlen egymás mögött üljenek, használjanak szájmaszkot, és csendes mise legyen. Szintén csak 65 év alattiak vehetnek részt.

Mind vasárnap, mind hétköznap a 65 év fölötti atyáknak nem kötelező nyilvános szentmisét tartani. Amennyiben mégis miséznek, diakónus, akolitusok, vagy alkalmilag megbízott áldoztatók áldoztassanak. A békeköszöntésnél a kézfogás továbbra sem lehetséges. Csak kézbe áldozás lehetséges (egy szín alatt). Áldoztatás előtt és után fertőtlenítse a kezét az áldoztató. Perselyezés csak a mise végén (kosárba, illetve akár a banki átutalás előnyben részesítésével, ha lehetséges).

Igeliturgiák ugyanilyen feltételek mellett tarthatók.

Gyóntatás lehetséges, de nem gyóntatószékben, 2 méter távolság megtartásával.

Az esküvőket lehetőség szerint tegyék át későbbi időpontra. Ha nem lehetséges, az óvintézkedések maximális megtartásával ünnepeljék.

Keresztelés, amennyiben a kiszolgáltatása szükséges, szűk körben történjen (szülők és keresztszülők jelenlétében), betartva a higiéniai előírásokat.

Háznál betegellátás csak halálveszély esetében megengedett.

Temetéseknél továbbra is a szabadtéri ravatalozót részesítsük előnyben.

Ahol nagyobb a járványveszély, a plébános a helyi viszonyokra való tekintettel további korlátozásokat vezethet be.

Mindenben kövessük a hatóságok járványügyi előírásait!
Vác, 2020. május 1.

Marton Zsolt
váci megyéspüspök


A helyi rendelkezéseket hétfőn tesszük közzé.

 

Tovább »

Mogyoród ünnepélyes felajánlása

Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya! Édes Szűz Anyánk!

Május első napján reménnyel a szívében leborul előtted, Mogyoród népe, hogy közbenjáró segítségedért folyamodva elnyerjük szent Fiad kegyelmi támogatását és ezzel együtt minden mennyei segítséget, ami a vírusjárvány leküzdéséhez és az örök üdvösségünkhöz szükséges.

Nyitott szívvel szemléljük Istenanyaságodat; azt a nagylelkű és minden áldozatra kész önátadásodat, amivel igent mondtál az Isten üzenetét közvetítő Gábor angyal szavaira. Te, aki végig kísérted Szent Fiad földi útját, és ott áltál a kereszt alatt Jézust hallgatva, Téged tett utolsó szavaival, mindnyájunk égi Édesanyjává. Kérünk téged Édesanyánk, ölelj át bennünket, és rejtsd el hívő Mogyoród népét égi palástod alá, megóvva ezzel mindnyájunkat a sátán kísértéseitől, és a bűntől.

Te, aki magad is a béke eszköze lettél, hozd el a mi mogyoródi közösségünkbe az új pünkösd ajándékát, a megtérést, a szeretetet és a békét. Vezess ki bennünket a bűn sötétségéből egyszülött Fiad világosságába, a történelmet beragyogó Húsvéti fényre. Add, hogy megértsük Isten ránk vonatkozó gondviselő tervét e gondoktól, félelemtől és aggodalmaktól teli helyzetben, és hűségesek maradjunk Szent Fiadhoz, újra és újra felszítva szívünkben a megtérés őszinte és cselekvő szándékát, a gyógyító szentgyónás elvégzését; a szentmisén való részvétel és a szentáldozás iránti vágyat, hogy így mi magunk is a béke eszközévé váljunk. Add, hogy csak a saját és a mások üdvösségéért való munkálkodás jellemeze életünket. Add, hogy a béke eszközeként ne embertársainkkal, hanem csak az életünket rabszolgasorsra juttatni akaró kísértéssel és a bűnnel harcoljunk!

Tovább »

Az MKPK közleménye az új járványügyi szabályok kapcsán

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia értesült arról, hogy új járványügyi szabályok lépnek hatályba, ezért 2020. május 4-e hétfőtől kezdve, korábbi rendelkezéseit módosítva a következő re

1. A templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomaink továbbra is nyitva állnak. A nyilvános liturgia végzéséről, illetve a szentségek kiszolgáltatásának módjáról az egyes megyéspüspökök az Egyházi Törvénykönyv 838. kánonja alapján a helyi körülmények és lehetőségek, valamint az egészségügyi előírások figyelembe vételével döntenek majd. Budapesten és ott, ahol az állami szabályok változatlanok maradtak, további intézkedésig a korábbi egyházi rendelkezések érvényesek.

2. Mindenben kövessük a hatóságok járványügyi előírásait. Főleg idősebb, veszélyeztetett, illetve beteg testvéreinktől azt kérjük, hogy továbbra is maradjanak otthon.

3. A még mindig fennálló veszélyhelyzetre való tekintettel visszavonásig továbbra is érvényesek a 637/2020. sz., március 17-én kelt rendelkezésünkben foglaltak, miszerint a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól felmentést adunk, és továbbra is lehetővé tesszük az általános feloldozás megadását, amíg a rendkívüli helyzet tart.

4. Továbbra is bátorítjuk testvéreinket, hogy töltsenek kellő időt imádsággal – a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével vagy más imával – egyénileg vagy a családban. Több helyen van online miseközvetítés. A közszolgálati televízió vasárnap és ünnepnapokon szentmisét közvetít. A közvetítések rendjéről felületeinken tájékoztatást adunk.

5. A betegellátás, a gyóntatás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében is mindenben kövessük az állami járványügyi rendelkezéseket, figyelemmel az egyes egyházmegyék külön előírásaira is.

6. Oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben továbbra is mindenben kövessük az állami előírásokat. A hatóságokkal mindenben működjünk együtt és legyünk figyelemmel az általuk adott általános irányelvekre.

7. A plébániai és a szerzetesközösségektől továbbra is kérjük, hogy – a járványügyi hatóságok előírásainak megtartása mellett – szervezzék meg a folyamatos imát a járvány érintettjeiért.

Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes.

Köszönjük a paptestvérek szolgálatát, mindenki helytállását és a hívek megértését ebben a sajátos helyzetben. Gyakoroljuk továbbra is a nagylelkűség erényét és különösen is figyeljünk egymásra.

Budapest, 2020. május 1.

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Tovább »