Hírek

Szent Mihály Főangyal Templom tetőfelújítása

Kedves mogyoródi lakosok és vállalkozók!

Napjainkra esedékessé vált a katolikus plébániatemplom elöregedett tetőszerkezetének felújítása és a beázó palafedés cseréje. Az elmúlt időszak előkészületi tevékenysége nyomán az Egyházközség megkapta a felújításhoz szükséges építési engedélyt. A kapott támogatások elszámolási kötelezettsége miatt a munkálatokat ez év őszén el kell kezdeni. Rendelkezésre áll 30 millió Ft állami és egyházmegyei támogatás, azonban a felújítás közel 60 millió Ft összköltségéhez Mogyoródnak is hozzá kell járulnia.

EHHEZ KÉRJÜK A LAKOSSÁG ÉS A HELYI VÁLLALKOZÁSOK ANYAGI TÁMOGATÁSÁT IS!

Tovább »

Július 8-a a Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya búcsúnapja.

Ezen a napon 10:30 órakor lesz templomunkban búcsúi szentmise, melyet Főtisztelendő Menyhárt János bazilita szerzetes atya mutat be, és mondd ünnepi homíliát. János atya Máriapócsról érkezik közösségünkbe, hogy együtt ünnepelje velünk Jézus Krisztus édesanyját, a Szűzanyát. Mindenkit nagy szeretettel hívunk és várunk családjaikkal és barátaikkal együtt, hogy közösen adjunk hálát a kapott kegyelmekért, és kérjük továbbra is családjaink, barátaink, és a magunk számára a Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya közbenjárását. Az ünnepre való készületként csütörtökön 18:00 órától vezetett szentségimádási órát tartunk. Híveink szentgyónásaikat pénteken és szombaton este a szentmisék előtt végezhetik el. E két napon 18:15 órától rózsafüzért imádkozunk templomunkban.

Tovább »

Közös hálaadás a papság kegyelméért – Szent Mihály Főangyal-díjat kapott Beer Miklós püspök

2018. június 24-én vasárnap több százan gyűltek össze Mogyoródról, Budapestről, Csitárból, Esztergomból, Őrhalomból, a mogyoródi Szent Mihály Főangyal templomban, hogy közösen, szentelő püspökükkel Beer Miklós püspök atyával adjanak hálát a Váci Egyházmegye tíz éve szentelt papjaiért.
A szentmise megható megemlékezéssel kezdődött, melyben a főpásztor és a paptestvérek rövid imádság kíséretében fejet hajtottak a nemrég tragikusan elhunyt Bakonyi János kókai plébániai kormányzó képe előtt, majd ezt követve köszöntötték a Nápolyból érkezett Mogyoródi Madonnát a Békesség Asszonyát.

A szentmise elején a helyi Laura Vicuna óvodásai gyönyörű verssel fogadták Miklós püspököt és a szentelési évfordulójukat ünneplő atyákat.

A főpásztor homíliájában rámutatott, arra hogy nem csak a papoknak, hanem minden embernek az életében milyen fontossággal bír a hivatás, az, hogy ennek megélése az életszentség alapja, az üdvösség kulcsa. Akkor vagyunk közel Istenhez, ha megtesszük, amit kér tőlünk. – mondta a püspök.

Tovább »

"A Szűzanya örömét akkor tesszük teljessé, ha engedjük, hogy ő vezessen el bennünket egyszülött fiához"

Szeretettel hirdetjük híveinknek, hogy május hónapban minden este 18:30 órakor Lorettói litániát imádkozunk, és ezt követi a szentmise. Kérjük híveinket, hogy tartsák szem előtt, hogy a legértékesebb imádságunk a szentmise, és éppen ezért a litánia után gyermekeikkel együtt maradjanak itt a szentmisén is, ahol lehetőségeikhez mérten járuljanak szentáldozáshoz. A Szűzanya örömét akkor tesszük teljessé, ha engedjük, hogy ő vezessen el bennünket egyszülött fiához, Jézushoz; ezért imádkozzuk először a litániát, ahol megfogjuk Mária kezét, hogy vele együtt érkezzünk meg a szentmisére, hogy ott találkozhassunk Jézussal. 

Tovább »

Zarándoklat Fatimába

2018. július 11-16.

Részletes program IDE KATTINTVA megtekinthető.

Tovább »

Személyi jövedelemadó 1 + 1% felajánlás

Kedves Testvéreink!

Megkezdődik az adóbevallások készítésének ideje.

Kérünk minden jószándékú és saját egyházközségünk érdekeit szem előtt tartó testvérünket, hogy legyen olyan jó, és ajánlja adója 1%-át a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány javára, hogy a templom és az egyházközség tulajdonának megóvásában, fejlesztésében, fenntartásában minél nagyobb szerepet tudjon vállalni.

A felajánláshoz szükséges adószám: 18683837-1-13 

Ne felejtsük, amit a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány javára felajánlunk, azt önmagunknak adjuk!

 

Tovább »

Brenner János atya boldoggá avatása

2018. május 1-jén avatják boldoggá Szombathelyen Főtisztelendő Brenner János atyát, akit a kommunisták különös kegyetlenséggel gyilkoltak meg hivatása gyakorlása közben.
Szeretettel várunk mindenkit, aki szívesen venne részt a boldoggáavatáson. 

Indulás Mogyoródról 5:00 órakor, az érkezés a szombathelyi programok ismeretének hiányában bizonytalan, legkésőbb 20:00 óra. 
Étkezésről mindenkinek magának kell gondoskodnia!

Jelenkezni a plébánián és a sekrestyében lehet 6.500 Ft befizetése mellett.

Tovább »

Húsvéti Bál 2018. április 14. (szombat) 19.00

Elérhetővé váltak a Húsvéti bál meghívói és offertái.

A bál ebben az évben április 14-én, szombaton 19:00 órától kerül megrendezésre. Az érkezett felajánlásokat a plébánia beruházásainak költségeire fordítjuk. Kérjük híveink nagylelkű tombola felajánlásait. A tombolákat a szokott helyeken lehet leadni.

Meghívók és Offerták a sekrestyében, Pásztorné Marikánál a COOP áruházban, és Vargáné Hrágyel Borbálánál (30/527 3382) szerezhetőek be.

Kérjük, hogy a bálozók a szokásokhoz híven egy-egy tányér süteményt hozzanak magukkal.

Tovább »

Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!

Krisztus győzött a halálon! Üres a sír!
Áldott Húsvétot kívánunk!

Tovább »

Nagyheti szertartások

Szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket nagyheti szertartásainkra.


2018.03.27. 19:00 óra szentmise
2018.03.28. 19:00 óra szentmise
2018.03.29. 19:00 óra az Oltáriszentség alapításának szentmiséje, Jeremiás próféta siralmai
2018.03.30. 10:00 óra Keresztút a temetőben
2018.03.30. 15:00 óra Nagypénteki szertartások, Passió
2018.03.31. 20.00 óra Húsvéti vigília
2018.04.01. 8:30 Szentmise ételszenteléssel
2018.04.01. 10.00 Feltámadási körmenet
2018.04.01. 10:30 Szentmise

Tovább »