Hírek

"Hints meg engem izsóppal és én tiszta lélek leszek"; (Zsolt 50,9)

KATOLIKUS LÉLEK!

Ne nézz a szenteltvízre azzal a fölényes gondolattal, hogy ennek használata a múlt üres szokása, mely a mai modern emberhez már nem méltó.
De helytelenül értékelve babonás varázserőt se tulajdoníts neki. Ha az egyház szándéka szerint használod, sok kegyelemnek és lelki megújhodásnak lehet a forrása.

A SZENTELTVÍZ megszentelt dolog, vagyis SZENTELMÉNY, mely a megszentelés erejénél fogva nemcsak külső jelképe a belső lelki megtisztulásnak, hanem ennek előkészítője és segítője is. Ha hittel és az egyház szellemében használjuk, természetfeletti javakat közvetíthet számunkra: a gonosz lelket tőlünk távol tartja, és különböző segítő kegyelmeket hozhat létre. 

Így értékeld és használd a szenteltvizet, mellyel hitedről, ősi keresztény szokásunk megbecsüléséről teszel bizonyságot. 

MIKOR HASZNÁLJUK?

– keresztvetéskor,
– ha a templomba lépsz,
– ha onnan távozol,
– lefekvéskor,
– betegségben (haldoklónál)
– és főképpen kísértés idején.

MINDEN KATOLIKUS HÁZNÁL LEGYEN SZENTELTVÍZ!

A NAPKELETI BÖLCSEK HÓDOLTAK A NAGY KIRÁLY ELŐTT...
SZENTMISÉRE ŐT IMÁDNI TI IS JÖJJETEK!

A mai napon templomunkban 18 órakor lesz szentmise.

Tovább »

Lelki felkészülés az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra - 2020. január-szeptember

Január 3-án, elsőpénteken kezdődik az Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés a Magyar Katolikus Püspöki Kar által meghirdetett nagykilenced elvégzésével. Buzdítjuk híveinket, hogy minél többen kapcsolódjanak bele a Jézus Szentséges Szíve iránti tiszteletre épülő kilencedbe. Ezért ezen a napon 17:00 órától gyóntatunk, és 18:00 órakor szentmisét mutatunk be.

Mi is az a nagykilenced?

Alacoque Szent Margitnak a XVII. században Jézus 12 ígéretet tett. A nagykilenceddel kapcsolatos ígéret így szól: „Szívem határtalan irgalmasságában megígérem neked, hogy Szívem mindenható szeretete megadja a végső bűnbánat kegyelmét mindazoknak, akik kilenc egymás utáni hónap első péntekjén megáldoznak. Nem halnak meg kegyelem nélkül, se a nekik szükséges szentségek vétele nélkül. Isteni Szívem biztos menedékük lesz az utolsó pillanatban”. Mit kell hát tenni? Kilenc egymás utáni első pénteken megáldozni. Mit jelent az, hogy Jézus Szíve „biztos menedékük lesz az utolsó pillanatban”? Aki elvégezte a nagykilencedet, megkapja a végső tökéletes bánat kegyelmét, ha másként nem megy, akkor az Úr gondoskodik arról, hogy a szükséges szentségekhez eljusson, tehát megkapja a feloldozást, a szent útravalót, a betegek kenetét. Ez az Úr Jézus legnagyobb biztatása, ami egy ember számára létezhet, hiszen az üdvösségünknél nincs fontosabb!” Az elsőpéntek megtartásának hagyományos formája a minden hónap első péntekén való szentáldozás, és ha szükséges, akkor szentgyónás elvégzése.

Jézus 12 ígérete azok javára, akik hittel szeretik, tisztelik és szolgálják az Ő isteni Szívét. 

Tovább »

Újévi felajánlás

Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya! Édes Szűz Anyánk!

Az Új Esztendő első napján reménnyel a szívében leborul előtted, Mogyoród népe, hogy közbenjáró segítségedért folyamodva elnyerhessük szent Fiad kegyelmi támogatását.

Alázattal szemléljük Istenanyaságodat, azt a nagylelkű és minden áldozatra kész önátadásodat, amivel igent mondtál az Isten üzenetét közvetítő Gábor angyal szavaira. Te aki, végig kísérted szent fiad földi útját, és ott áltál a kereszt alatt, Jézust hallgatva, utolsó szavaival, az ő lelki végrendeletében téged rendelt mindnyájunk égi édesanyjává. Kérünk, téged édesanyánk, ölelj át bennünket, és rejtsd el hívő Mogyoród népét égi palástod alá, megóvva ezzel mindnyájunkat a sátán kísértéseitől, és a bűntől.

Tovább »

Gyűjtés a rászorulók részére

Ebben az évben is meghirdettük testvéreink körében a szegényekről való gondoskodás erényét a nyolc boldogság jegyében. Várjuk híveink tartós élelmiszer, kifogástalan gyermekjátékok, édességek, szaloncukor, száraztészta, konzervek, liszt, cukor, étolaj, rizs, tarhonya adományait a Szent László oltár előtt. Minden adományt a rászorulók nevében hálásan köszönünk.
Ne felejtsük az Úr szavát: „Bármit tesztek egynek e legkisebbek közül, nekem teszitek.”

Tovább »

A fiatalság titka

Az egyházi év mindig adventtel kezdődik. Ez az időszak felkészülés karácsony ünnepére. Az adventi koszorú gyertyáinak lángjai a keresztény ember lelki életének oszlopaiként sugározzák be fényükkel az „éjszaka" sötétségét.

Az első héten meggyújtott gyertyánk reményt gyújt a szívünkben is, arra emlékezetet bennünket, hogy Jézus újra eljön. A második héten meggyújtott gyertya a hit világosságát árassza ránk, és arra emlékeztet minket, hogy emberi közösségünkben készítsük az Úr útját, azaz legyünk Keresztelő Szent János követői és hirdessük: az Úr újra el fog jönni! A harmadik héten az öröm ragyogja be szívünket, amikor meggyújtjuk a koszorú harmadik gyertyáját. Ez a hét és ez a gyertya Lukács evangéliumának örömét hozza el hozzánk és arra világít rá, hogy örülünk Jézus születésének. Ez az öröm jelenik meg abban, hogy míg advent liturgikus színe a viola, ugyanakkor a harmadik vasárnap rózsaszínbe öltözik az Egyház. A négy hetes készület utolsó gyertyája a béke üzenetét hozza el számunkra, miközben felidézi bennünk, hogy Isten békét akar kötni az emberiséggel. Fontos üzenet ez a mai ember számára, mert mindazok, akik embertársaikkal békétlenek, nem lehetnek részesei addig Isten békéjének, amíg emberi kapcsolataikban meg nem történik a kiengesztelődés.

Tovább »

Eucharisztikus kongresszusra készülve - 2019. november 16. (szombat)

November 16-án, szombaton az Eucharisztikus kongresszusra készülve délutáni programot szervezünk Budapestre, melynek állomásai a Vigadó, ahol megnézzük a kongresszusra készített Oltáriszentség kiállítást, majd a felújított Belvárosi templomot tekintjük meg, ahol 24 órás szentségimádás van minden nap. Este itt részt veszünk a 17:00 órakor kezdődő szentmisén, ezért itthon ezen a napon este nem lesz szentmise.
Busszal megyünk, az indulás 14:00 órakor lesz a templom elől, jelentkezni 3000Ft befizetése mellett lehet a sekrestyében. Az összeg tartalmazza az útiköltséget, a belépőket és az idegenvezetés árát. Csak azokat írjuk fel, akik a részvételi díj befizetésével együtt jelentkeznek. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

Tovább »

Koncert - 2019. december 7. (szombat) 18.45

„Minden forrásom belőled fakad” ez a zsoltárrészlet az Eucharisztikus Kongresszus mottója. Ennek a mottónak a jegyében nyerhetünk betekintést a klasszikus zene világába. Ezért már most hirdetjük, hogy december 7-én, szombaton 18:45 órától Tegyei Zoltán csemballóművész – tanár és barátai barokk szerzők műveiből adnak koncertet templomunkban. A belépés díjtalan, azonban a művész hangszerének szállítására és a fellépő művészek útiköltségére szeretettel fogadjuk híveink önkéntes adományait.  Jöjjünk és a zenén keresztül tekintsünk be együtt Isten világának harmóniájába!

Tovább »

Bemutatkozó látogatás a plébánián

2019. október 26-án, vasárnap az esti szentmisén való részvételük után Paulovics Géza polgármester, Trabalka Szilvia alpolgármester, Babják Gábor, Dr. Szabó István, Hutter József, Kamarás Zsuzsanna, megválasztott képviselők és Hrágyel Józsefné, Dr. Varga Tamás bizottsági tagok bemutatkozó látogatást tettek a plébánián, ahol Tóth József Miklós plébános fogadta őket, és az alábbi gondolatokkal köszöntötte az újonan megválasztott társadalmi élet képviselőit:

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselőtestületi Tagok! Krisztusban szeretett Testvéreim!

Nagy öröm számomra, hogy a mogyoródi római katolikus egyházközség nevében itt köszönthetem Önöket ezek között a több évszázados történelmi falak között, melyek sok mindent tudnának mesélni mogyoród múltjáról, küzdelmeiről, és örömeiről.

Mindenekelőtt szeretettel gratulálok mindnyájuknak, és kérem, fogadják szívből jövő jókívánságaimat!

Jézus Krisztus arra tanít bennünket az evangéliumban, hogy senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. Ez a szolgálat, melyre most Önök felhatalmazást kaptak, erre az evangéliumi tanítás megvalósítására hívja meg Mindnyájukat. 

Tovább »