Hírek

Gyűjtés a rászorulók részére

Ebben az évben is meghirdettük testvéreink körében a szegényekről való gondoskodás erényét a nyolc boldogság jegyében. Várjuk híveink tartós élelmiszer, kifogástalan gyermekjátékok, édességek, szaloncukor, száraztészta, konzervek, liszt, cukor, étolaj, rizs, tarhonya adományait a Szent László oltár előtt. Minden adományt a rászorulók nevében hálásan köszönünk.
Ne felejtsük az Úr szavát: „Bármit tesztek egynek e legkisebbek közül, nekem teszitek.”

Tovább »

A fiatalság titka

Az egyházi év mindig adventtel kezdődik. Ez az időszak felkészülés karácsony ünnepére. Az adventi koszorú gyertyáinak lángjai a keresztény ember lelki életének oszlopaiként sugározzák be fényükkel az „éjszaka" sötétségét.

Az első héten meggyújtott gyertyánk reményt gyújt a szívünkben is, arra emlékezetet bennünket, hogy Jézus újra eljön. A második héten meggyújtott gyertya a hit világosságát árassza ránk, és arra emlékeztet minket, hogy emberi közösségünkben készítsük az Úr útját, azaz legyünk Keresztelő Szent János követői és hirdessük: az Úr újra el fog jönni! A harmadik héten az öröm ragyogja be szívünket, amikor meggyújtjuk a koszorú harmadik gyertyáját. Ez a hét és ez a gyertya Lukács evangéliumának örömét hozza el hozzánk és arra világít rá, hogy örülünk Jézus születésének. Ez az öröm jelenik meg abban, hogy míg advent liturgikus színe a viola, ugyanakkor a harmadik vasárnap rózsaszínbe öltözik az Egyház. A négy hetes készület utolsó gyertyája a béke üzenetét hozza el számunkra, miközben felidézi bennünk, hogy Isten békét akar kötni az emberiséggel. Fontos üzenet ez a mai ember számára, mert mindazok, akik embertársaikkal békétlenek, nem lehetnek részesei addig Isten békéjének, amíg emberi kapcsolataikban meg nem történik a kiengesztelődés.

Tovább »

Eucharisztikus kongresszusra készülve - 2019. november 16. (szombat)

November 16-án, szombaton az Eucharisztikus kongresszusra készülve délutáni programot szervezünk Budapestre, melynek állomásai a Vigadó, ahol megnézzük a kongresszusra készített Oltáriszentség kiállítást, majd a felújított Belvárosi templomot tekintjük meg, ahol 24 órás szentségimádás van minden nap. Este itt részt veszünk a 17:00 órakor kezdődő szentmisén, ezért itthon ezen a napon este nem lesz szentmise.
Busszal megyünk, az indulás 14:00 órakor lesz a templom elől, jelentkezni 3000Ft befizetése mellett lehet a sekrestyében. Az összeg tartalmazza az útiköltséget, a belépőket és az idegenvezetés árát. Csak azokat írjuk fel, akik a részvételi díj befizetésével együtt jelentkeznek. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

Tovább »

Koncert - 2019. december 7. (szombat) 18.45

„Minden forrásom belőled fakad” ez a zsoltárrészlet az Eucharisztikus Kongresszus mottója. Ennek a mottónak a jegyében nyerhetünk betekintést a klasszikus zene világába. Ezért már most hirdetjük, hogy december 7-én, szombaton 18:45 órától Tegyei Zoltán csemballóművész – tanár és barátai barokk szerzők műveiből adnak koncertet templomunkban. A belépés díjtalan, azonban a művész hangszerének szállítására és a fellépő művészek útiköltségére szeretettel fogadjuk híveink önkéntes adományait.  Jöjjünk és a zenén keresztül tekintsünk be együtt Isten világának harmóniájába!

Tovább »

Bemutatkozó látogatás a plébánián

2019. október 26-án, vasárnap az esti szentmisén való részvételük után Paulovics Géza polgármester, Trabalka Szilvia alpolgármester, Babják Gábor, Dr. Szabó István, Hutter József, Kamarás Zsuzsanna, megválasztott képviselők és Hrágyel Józsefné, Dr. Varga Tamás bizottsági tagok bemutatkozó látogatást tettek a plébánián, ahol Tóth József Miklós plébános fogadta őket, és az alábbi gondolatokkal köszöntötte az újonan megválasztott társadalmi élet képviselőit:

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselőtestületi Tagok! Krisztusban szeretett Testvéreim!

Nagy öröm számomra, hogy a mogyoródi római katolikus egyházközség nevében itt köszönthetem Önöket ezek között a több évszázados történelmi falak között, melyek sok mindent tudnának mesélni mogyoród múltjáról, küzdelmeiről, és örömeiről.

Mindenekelőtt szeretettel gratulálok mindnyájuknak, és kérem, fogadják szívből jövő jókívánságaimat!

Jézus Krisztus arra tanít bennünket az evangéliumban, hogy senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. Ez a szolgálat, melyre most Önök felhatalmazást kaptak, erre az evangéliumi tanítás megvalósítására hívja meg Mindnyájukat. 

Tovább »

Szent Mihály Főangyal búcsú

Vasárnap Szent Mihály Főangyal búcsúját ünnepelte Mogyoród hívő népe.
A szentmisét Főtisztelendő Balogh Piusz gödöllői premontrei apát mutatta be. Homíliájában figyelmeztetett az alázat erényére, nehogy a sátán sorsára jussunk. Mihály neve kérdés: ki olyan, mint az Isten? Az alázat megadja a kérdésre a helyes választ megtartva bennünket az Istennel való közösségben, míg hiánya helytelenül arra indítja az embert, hogy magát higgye Istennek. Lucifer ezt az utat járta és örök sorsa a kárhozat lett. A Főangyalok, Kerubok, Szeráfok, Trónusok és Mennyei Seregek alázatban megmaradva az Isten mellett, égi közbenjáróink, akiket bátran hívhatunk segítségül, hogy az alázatosság útján mi is eljuthassunk Isten országába.


A szentmise végén a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány átadta a Szent Mihály Főangyal díjat. Az Alapítvány évről évre érdeméremmel ismeri el közösségünk azon tagjainak munkáját, akik szolgáló szeretetben élnek és példaként állnak előttünk a krisztusi szeretet mindennapi megtapasztalásában. Ebben az évben Varga Géza és Kovács Katalin FMA nővér kapták e jeles kitüntetést. Varga Géza több évtizedes alázattal és szeretettel végzett önzetlen egyházközségi és még ma is gyakorolt ministráns szolgálatáért, míg Kati Nővér a fiatalok körében végzett hitéleti és nevelői tevékenységéért kapta meg a kitüntetést.
Kati Nővér külföldi kötelezettsége miatt a díjat 2019. október 13-án a 8:00-as szentmisén veszi át. Erre az alkalomra is szeretettel várunk mindenkit.

Tovább »

Szent Mihály búcsú 2019. szeptember 29. (vasárnap) 10:30 óra

Szeptember 26-án (csütörtökön) a templombúcsúra készülvén 17.30 órától bűnbánati liturgiát, azaz szentgyónásra való felkészítést tartunk templomunkban. 18.00 órakor szentmisét imádkozunk, amely után, amíg lesz gyónó gyóntatunk, közben szentségimádásra lesz lehetőség a kihelyezett Oltáriszentség előtt.

Szeptember 28-án, szombaton 17.00 órától 17.45 óráig várjuk újra híveinket búcsúi szentgyónásaik elvégzésére.

Szeptember 29-én, vasárnap templomunk búcsúnapja. Az ünnepi szentmise 10.30 órakor kezdődik.
A szentmisét bemutatja és ünnepi homíliát mond: Balogh Piusz O.Praem gödöllői apát.

Szeretettel hívjuk és várjuk híveinket családjaikkal együtt, hogy közösen imádkozzunk Szent Mihály oltalmát kérve a sátán gonosz kísértései ellen, családjaink és közösségünk békéjéért, a szeretet ajándékáért.

Tovább »

Dr. Beer Miklós püspök atya látogatása


A mai olvasmányok kapcsán Dr. Beer Miklós püspök atya azt kérdezte a mogyoródi templomban, hogy "Becsületesek vagyunk-e?"
Szentbeszédében kifejtette a tisztességes élet útját, ahol felelősséggel tartozunk mindenkiért mindazokkal a szellemi és anyagi javakkal, amiket Istentől kaptunk.
Püspök atya délután 4 órakor érkezett hozzánk a családi napra, ahol találkozott szülőkkel, gyermekekkel, az óvodánk dolgozóival, majd megtekintette az óvodát, ami ebben az évben 25 éves.
Közösségünk ebben a találkozásban köszönte meg Püspök Atya 16 évig tartó püspöki szolgálatát, a szeretetteljes gondoskodást és atyai odagigyelést Mogyoródra, az itt bemutatott szentmiséket, a homíliákat és szentségkiszolgáltatásokat.
Bízunk benne, hogy hamarosan újra köszönhetjük őt körünkben!
Isten áldása kísérje életét és püspöki szolgálatát!

Tovább »

Megújulási szentmise és imaest

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit szeptember 21-én, szombaton 18:00 órakor kezdődő megújulási szentmisére és az azt követő imaszolgálatra.
A szentmisét az OST közösség keretében dr. Gável Henrik atya mutatja be.
Ez a szentmise jó alkalom a búcsúra való készületünknek.
A szentmise előtt 17:15 órától gyóntatás lesz templomunkban.

Megújulni az Úr szeretetében, ez mindennapi hivatásunk és ez a lélek gyógyulásának útja és egyetlen lehetősége. A lélek gyógyult mivolta az alapja a test egészségének.
Mai világunkban sokféle módon kísért meg bennünket a sátán csakhogy eltávolítson az Istentől. A különféle pogány kultuszok, a horoszkóp, az asztrológia, a jóslás, a "jószándékú" gyógyítók, energiaközvetítők, a homeopátiás szerek olyan világba viszik el a gyanútlan embert, ahol a kapott "adományokért" a lélek rabságával fizet meg. Ami kezdetben jónak látszik, a későbbiekben megkötözöttséget, testi és lelki nyomorúságot, depressziót okoz, mert nem az Istentől való. Családok, felnőttek és gyerekek szenvednek ettől.
Mi a szabadulás útja? Vagy inkább ki a szabadulás útja?
Az út, ahogy az igazság és az élet maga a megváltó Krisztus. Krisztus, aki az őszinte szentgyónásban megszabadít a bűntől és az Eucharistiában azaz az Oltáriszentségben személyes jelenlétével gyógyít. Ehhez járul hozzá ez az este még azzal, hogy személyesen mindenki felett, aki kéri közbenjáró imaszolgálatot végeznek.
Bátorítunk mindenkit, hogy éljen ezekkel a kegyelmi lehetőségekkel. Mindnyájunknak szüksége van az Úr kegyelmére, hogy elnyerjük az üdvösséget!

Tovább »