Hírek

Szent Mihály Főangyal Templom tetőfelújítása

 

"Akinek temploma van, annak hite van,
akinek hite van, annak Istene van,
akinek Istene van, annak lehet örök élete."Kedves Mogyoródi Lakosok!

Napjainkra esedékessé vált a katolikus plébániatemplom elöregedett tetőszerkezetének felújítása és a beázó palafedés cseréje. Az elmúlt időszak előkészületi tevékenysége nyomán az Egyházközség megkapta a felújításhoz szükséges építési engedélyt. A támogatói előírás szerint a pályázati összeggel 2019. május. 31-ig el kell számolni. Ehhez ez év őszén a kivitelezői szerződést meg kell kötni és a felújítást februárban el kell kezdeni.

Rendelkezésre áll 30 millió Ft állami és egyházmegyei támogatás, azonban a tetőszerkezet teljes kivitelezési költsége – járulékos munkák nélkül és az eddig finanszírozott előkészületi tevékenységeken túl – a jelenleg beérkezett árajánlatok alapján a 65 millió Ft összköltséghez Mogyoródnak is hozzá kell járulnia.

Szerződés csak a teljes anyagi fedezet megléte esetén köthető meg, melyből eredően az idei év áll rendelkezésünkre a saját anyagi erőnk előteremtésére, hozzájárulásunk teljesítésére.

EBBEN A KÖZSÉG MINDEN CSALÁDJÁNAK NAGYLELKŰ ÉS

ANYAGI LEHETŐSÉGEINEK MEGFELELŐ TÁMOGATÁSÁRA SZÁMÍTUNK!

Tovább »

TÓTH JÓZSEF MIKLÓS - SZERZŐI KONCERT 30 ÉV MUNKÁSSÁGÁBÓL

Időpont: 2018. október 13-án, szombaton 17.00 óra

Helyszín: Mogyoródi Szent Mihály plébániatemplom

Tovább »

Ki olyan, mint az Isten? – másodszor adták át Mogyoródon a Szent Mihály Főangyal-Díjat

Szeptember 29-e Szent Mihály Főangyal ünnepe, aki nemcsak a katolikus egyházközség, hanem az egész község pártfogója is.

Ebben az évben ismét háromnapos lelkigyakorlat keretében készültek a hívek templomuk búcsúnapjára. A lelkigyakorlatot Tóth József Miklós plébános atya tartotta.

A lelkigyakorlat első estéjén az isteni erényekkel, a hittel, a reménnyel és a szeretettel ismerkedtek meg a résztvevők, megvizsgálva ezen erények szerepét abból a tekintetből, hogy általuk hogyan valósíthatják meg az Istentől kapott emberi hivatásunkat.

A második estén olyan szellemiirányzatokat ismerhettek meg a hívek, amelyek szinte észrevétlenül ütnek éket az Isten és ember kapcsolatába, megszakítva ezzel az életet adó közösséget a Teremtő Istennel.

Tovább »

Templombúcsú - Szent Mihály ünnep

Krisztusban szeretett Testvéreim!

Ma, templomunk búcsúnapján, Szent Mihály arkangyal ünnepén, ünnepi elmélkedésünkben tekintsünk bele az angyalok életébe. Tegnap arról elmélkedtünk, hogy mit tudnak ők a világról és rólunk, ma nézzük meg, mi mit tudhatunk róluk, miért is fontosak ők a mi életünkben?

Az angyaloknak nincsenek szüleik és ebből adódóan rokonaik sincsennek. Nincs születésük és haláluk, nincsenek emberi értelemben vett viszontagságaik és háborúságaik. Mégis van történetük. Sőt minden angyalnak három története is van: az egyik egyéni sorsáról szól; egy másik üdvtörténeti szerepét beszéli el, és egy harmadik az őket tisztelő emberek lelkébe és szívébe rajzolódik ki.

Tovább »

Búcsúi Lelkigyakorlat

Időpont: 2018. szeptember 27-28-29-én 18 órakor Szeretettel hívjuk és várjuk híveinket búcsúi lelkigyakorlaunkra családjaikkal, barátaikkal együtt.
Lelkigyakorlatunk témája: A tiszta hit megőrzése, szakítás a babonával, ezoteriával, horoszkóppal, jóslással stb.

Tovább »

Július 8-a a Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya búcsúnapja.

Ezen a napon 10:30 órakor lesz templomunkban búcsúi szentmise, melyet Főtisztelendő Menyhárt János bazilita szerzetes atya mutat be, és mondd ünnepi homíliát. János atya Máriapócsról érkezik közösségünkbe, hogy együtt ünnepelje velünk Jézus Krisztus édesanyját, a Szűzanyát. Mindenkit nagy szeretettel hívunk és várunk családjaikkal és barátaikkal együtt, hogy közösen adjunk hálát a kapott kegyelmekért, és kérjük továbbra is családjaink, barátaink, és a magunk számára a Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya közbenjárását. Az ünnepre való készületként csütörtökön 18:00 órától vezetett szentségimádási órát tartunk. Híveink szentgyónásaikat pénteken és szombaton este a szentmisék előtt végezhetik el. E két napon 18:15 órától rózsafüzért imádkozunk templomunkban.

Tovább »

Közös hálaadás a papság kegyelméért – Szent Mihály Főangyal-díjat kapott Beer Miklós püspök

2018. június 24-én vasárnap több százan gyűltek össze Mogyoródról, Budapestről, Csitárból, Esztergomból, Őrhalomból, a mogyoródi Szent Mihály Főangyal templomban, hogy közösen, szentelő püspökükkel Beer Miklós püspök atyával adjanak hálát a Váci Egyházmegye tíz éve szentelt papjaiért.
A szentmise megható megemlékezéssel kezdődött, melyben a főpásztor és a paptestvérek rövid imádság kíséretében fejet hajtottak a nemrég tragikusan elhunyt Bakonyi János kókai plébániai kormányzó képe előtt, majd ezt követve köszöntötték a Nápolyból érkezett Mogyoródi Madonnát a Békesség Asszonyát.

A szentmise elején a helyi Laura Vicuna óvodásai gyönyörű verssel fogadták Miklós püspököt és a szentelési évfordulójukat ünneplő atyákat.

A főpásztor homíliájában rámutatott, arra hogy nem csak a papoknak, hanem minden embernek az életében milyen fontossággal bír a hivatás, az, hogy ennek megélése az életszentség alapja, az üdvösség kulcsa. Akkor vagyunk közel Istenhez, ha megtesszük, amit kér tőlünk. – mondta a püspök.

Tovább »

"A Szűzanya örömét akkor tesszük teljessé, ha engedjük, hogy ő vezessen el bennünket egyszülött fiához"

Szeretettel hirdetjük híveinknek, hogy május hónapban minden este 18:30 órakor Lorettói litániát imádkozunk, és ezt követi a szentmise. Kérjük híveinket, hogy tartsák szem előtt, hogy a legértékesebb imádságunk a szentmise, és éppen ezért a litánia után gyermekeikkel együtt maradjanak itt a szentmisén is, ahol lehetőségeikhez mérten járuljanak szentáldozáshoz. A Szűzanya örömét akkor tesszük teljessé, ha engedjük, hogy ő vezessen el bennünket egyszülött fiához, Jézushoz; ezért imádkozzuk először a litániát, ahol megfogjuk Mária kezét, hogy vele együtt érkezzünk meg a szentmisére, hogy ott találkozhassunk Jézussal. 

Tovább »

Zarándoklat Fatimába

2018. július 11-16.

Részletes program IDE KATTINTVA megtekinthető.

Tovább »

Személyi jövedelemadó 1 + 1% felajánlás

Kedves Testvéreink!

Megkezdődik az adóbevallások készítésének ideje.

Kérünk minden jószándékú és saját egyházközségünk érdekeit szem előtt tartó testvérünket, hogy legyen olyan jó, és ajánlja adója 1%-át a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány javára, hogy a templom és az egyházközség tulajdonának megóvásában, fejlesztésében, fenntartásában minél nagyobb szerepet tudjon vállalni.

A felajánláshoz szükséges adószám: 18683837-1-13 

Ne felejtsük, amit a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány javára felajánlunk, azt önmagunknak adjuk!

 

Tovább »