Amit a szentmise szándékról tudni érdemes!

 

1; Mi a miseszándék?

Miseszándéknak azt a szándékot nevezzük, amelyre a pap a szentmisét felajánlja, vagy amelyre a hívek a szentmise felajánlást kérik. A miseszándékot latinul intenciónak hívjuk.

2; Mit kérünk, amikor szentmisét mondatunk?

Amikor szentmisét mondatunk, akkor azt kérjük a szentmisét bemutató paptól, hogy a szentmisét ajánlja fel a mi szándékunkra. A miséző pap magáévá teszi, elfogadja a szentmisét kérő szándékát.3; Milyen szándékra mutathatja be a pap a szentmisét?

Az Egyházi Törvénykönyv 901. kánonjának értelmében a papnak jogában áll a misét bárkiért, akár élőkért, akár elhunytakért felajánlani. Bármely élőnek bármely tisztességes szándékára szabad misézni. Bemutattathatjuk valamely hittitok tiszteletére, bármely szent tiszteletére, az élőkért bármely szükségben és bármely megholtért, illetve hálából.

4; Szentmise a szent hittitok tiszteletére

Minden szentmise Isten dicsőségére szolgál, de erre nem mindig gondolunk kifejezetten. A szent hittitok tiszteletére kérve a szentmisét, félretesszük magunkat, és önös érdekeinket, és egyedül a Jóisten dicsőségére ajánljuk a szentmisét. Így lehet szentmisét mondatni például. a Szentháromság tiszteletére, az Oltáriszentség tiszteletére, a Szent Szív tiszteletére, a Szent Vér tiszteletére, a Szent Kereszt tiszteletére.

5; Szentmise a Szentek tiszteletére

A legtöbb szentnek külön van ünnepe. De bármely szent tiszteletére bármely napon lehet szentmisét felajánlani. Így például a Boldogságos Szűzanya tiszteletére, Szent József tiszteletére, akár védőszentünk tiszteletére, Szent Őrzőangyalunk tiszteletére. Lehet szentmisét mondatni arra a szándékra is, hogy a szentéletű elhunytak boldoggá majd szentté avatása miénél előbb bekövetkezzék.

6; Szentmise az élőkért bármely szükségben és hálából

Szinte elsorolhatatlan azoknak a miseszándékoknak a száma, amelyekre szentmisét fel lehet ajánlani. Ilyenek például: a hit terjedéséért, a bűnök bocsánatáért, a plébániáért, papi hivatásokért, valaki megtéréséért, betegségben, valamely szükségben. Lehet hálából kapott jókért, békéért, gyógyulásért, imák meghallgatásáért. Évfordulókra: házassági évforduló, születésnap stb. közöségedért, családodért.

7; Szentmise a megholtakért

A Katolikus Egyház Katekizmusa szerint a megholtakért azért mondunk szentmisét, mert „az Egyház ennek során kifejezi közösségét az elhunyttal: felajánlva az atyának a Szentlélekben Krisztus halálának és feltámadásának áldozatát, azt kérve tőle, hogy gyermeke tisztuljon meg bűneitől, azok következményeitől, valamint jusson el a mennyek országa húsvéti teljességére. A hívek közössége, különösen az elhunyt családja az így ünnepelt eucharisztia révén megtanul közösségben élni azzal, aki elaludt az Úrban, miközben részesedik Krisztus testéből, melynek élő tagja midőn vele, érte imádkozik.” (KEK 1689)

8; A szentmise mondatásával kapcsolatban felajánlott adomány

Az Egyházi Törvénykönyv 946. kánonjának értelmében: Azok a krisztushívők, akik adományt adnak azért, hogy szándékukra misét ajánljanak fel, hozzájárulásukkal az Egyház javát szolgálják, és ezzel az adományukkal egy részt elvállalnak az Egyház szolgálattevőinek a fenntartása terén. A szentmiséért adott adománnyal tehát nem a szentmise értékét, és költségét fizeti meg az ember. A mostani 3.000Ft, csak szerény hozzájárulás a templom költségeihez. A szentmise értéke végtelen, és ezt pénzben nem lehet kifejezni.

 


Vissza