Tájékoztatás

Egyházközségünkben a bérmálás és az elsőáldozás tekintetében a következő püspöki rendelkezés értelmében járunk el:

352/2011.sz.

Az előző évekhez hasonlóan kérem a plébánosokat, hogy a 16 évnél fiatalabbakat csak rendkívüli esetben, a megyéspüspökkel előzetesen egyeztetve engedjenek bérmáláshoz. Az életkor mellett vegyék figyelembe, hogy a jelölt hol tart a megtérés folyamatában, amelyben személyes döntés alapján jut el az elkötelezett életre. A bérmálásra való felkészítés minden esetben a katekumenátus normáinak megtartásával történjék. Egyházmegyénkben a katolikus iskoláknak nem engedélyezem, hogy külön bérmálást szervezzenek. A szentségi felkészítés helye a plébánia, ahogy ez vonatkozik az elsőáldozásra is.
Vissza