Via Crucis


Bevezetés:

Bűn sebétől meggyötörten
Rád tekintvén édes Isten
Szívem érted újra él
 
1;
Gyáva rút szívű Pilátus
Életétől lelke mint tus
Téged kínhalálra küld
 
2;
Átölelvén a keresztet
Bűnt a szívemből a terhet
Kérlek értem égve tűrd
 
3;
Porba arcod hull a véred
Sírva nézlek félve Téged
Üdvözít a Szenvedő
 
4;
Véle járván édesanyja
Szíve sóhajtása szálla
Sírva sír a Szentszülő 


5;
A keresztnél ó Simonnak
Adva megtérést fiadnak
Szíve ott nyer gyógyerőt
 
6;
Ég a vágytól és segítve
Tőled Isten messze lökve
Arcod képe keszkenőn
 
7;
Bűneimtől meggyötörve
Szent Kereszted súlya terhe
Földre ver le ó Urunk
 
8;
Sírva lépvén ők elődbe
Ó ne sírjál szólsz szeretve
Asszonyokhoz Jézusunk
 
9;
Én a gőgös bűnös ember
Vétkem álnoksága megver
Földre vet le Szent Fiú
 
10;
Gúnya nélkül véres Úr te
Állsz botoktól összeverve 
Fényes Isten-férfiú
 
11;
A keresztre felszegezve
Teste kínok tengerébe
Fájdalomnak átadá
 
12;
Krisztus immár halva függve
Oldalából vér a vízbe 
Mind lemossa bűn sarát
 
13;
Máriának szent ölében
Nyugszik a szent test erőtlen
Sírja várja Jézusunk
 
14;
Szűzi kősír tiszta ágya
Teste oltalmát megadja
Mígnem élve kél Urunk
 
15;
Ó te Isten hős vezér vagy
Győzve győztél arcul csaptad
Újra élve a gonoszt
 
Befejezés;
Látva Krisztus szent szerelmed
Lélekisten bízva kérlek
Jóra vidd a lépteink


Kapcsolódó dokumentumok:

Vissza