Június 23-a vasárnap Úrnapja.

A szokásokhoz híven kérjük testvéreinket, hogy legyenek szívesek szervezni a körmenethez szükséges sátorkészítőket és út díszítőket. Nagy szeretettel kérjük az óvodás szülőket, hogy az óvódai dolgozókkal együtt kapcsolódjanak bele az úrnapi virágszőnyeg készítésébe. A közös munka reggel 6:00 órakor kezdődik.

A körmenet 10:00 órakor veszi kezdetét a templomból indulva, és visszaérve a templomba kezdődik az ünnepi szentmise, melynek végén ünnepélyesen kihelyezzük Szent László királyunk ereklyéjét és megnyitjuk a Szent László hetet.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk Krisztus Testének és Vérének ünnepére. Lehetőségeink szerint végezzük el a szentgyónásainkat és minél nagyobb számban szentáldozáshoz járulva vegyük magunkhoz a szentmisében az örök élet Kenyerét. Éppen ezért, kedden és csütörtökön a szentmisék előtt várjuk híveinket szentgyónásaik elvégzésére. Ne csak az utcát díszítsük fel virágokkal, hanem a lelkünket is az isteni erények virágjaival.

Ezen a napon 17:30 órakor templomunkban ünnepi hangverseny keretében Szent László király ereklyéjének vizsgálatáról szóló rövid orvosszakértői előadás lesz.
Szeretettel várjuk Szent László király népét erre az alkalomra.
Vissza