Szent Mihály búcsú 2019. szeptember 29. (vasárnap) 10:30 óra

Szeptember 26-án (csütörtökön) a templombúcsúra készülvén 17.30 órától bűnbánati liturgiát, azaz szentgyónásra való felkészítést tartunk templomunkban. 18.00 órakor szentmisét imádkozunk, amely után, amíg lesz gyónó gyóntatunk, közben szentségimádásra lesz lehetőség a kihelyezett Oltáriszentség előtt.

Szeptember 28-án, szombaton 17.00 órától 17.45 óráig várjuk újra híveinket búcsúi szentgyónásaik elvégzésére.

Szeptember 29-én, vasárnap templomunk búcsúnapja. Az ünnepi szentmise 10.30 órakor kezdődik.
A szentmisét bemutatja és ünnepi homíliát mond: Balogh Piusz O.Praem gödöllői apát.

Szeretettel hívjuk és várjuk híveinket családjaikkal együtt, hogy közösen imádkozzunk Szent Mihály oltalmát kérve a sátán gonosz kísértései ellen, családjaink és közösségünk békéjéért, a szeretet ajándékáért.Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!
Amen.

 

Búcsúi plakát


Vissza