MARTON ZSOLT VÁCI MEGYÉS PÜSPÖK ATYA KÖSZÖNTŐ GONDOLATAI

„Légy hű mindhalálig, és neked adom az örök élet koronáját!” (Jel 2,10)

Megboldogult maglódi plébánosom, Horváth József atya írta ezt a szentírási mondatot, a tőle érettségire kapott imakönyvembe. Huszonegy évvel ezelőtt ezt az igét választottam papszentelési jelmondatomnak. Papi életemben őszintén törekedtem hűségesnek lenni Istenhez, de az Ő hűségét mindig megtapasztaltam. Ezért választottam püspöki jelmondatomnak: „Hűséges az Isten.” (1Kor 10,13).Ezzel az igeverssel kezdem püspöki szolgálatomat. Isten hűséges szeretetét megtapasztalva, a jövőben is bízom Benne, és ezt a bizalmat szeretném erősíteni mindnyájatokban. Hálával tartozom Istennek, hogy meghívott egykor a papi és most a püspöki szolgálatra. Az Ő kegyelméből, és a ti imádságaitok által lettem drága Váci Egyházmegyénk főpásztora. Köszönöm a tőletek kapott sok-sok imádságot és szeretetet, amelyekre a továbbiakban is számítok. Ezek igazi erőforrások nekem. Rendkívül megható látványt jelentett számomra az a rengeteg pap és hívő, akik részt vettek a szentelésemen.

Püspökként is papi szívvel szeretnék jelen lenni közöttetek, részesülve örömeitekben és nehézségeitekben. Szeretném tudatosítani bennetek, hogy a lelkipásztorkodásban ti, paptestvérek - a diakónusokkal karöltve -, vagytok a fő munkatársaim. Számítok rátok, ti is mindig számíthattok rám. A II. Vatikáni Zsinat szellemében szeretnék atyátok lenni, idősebbeknek és fiataloknak egyaránt. Vágyom mindenkivel személyesen találkozni, és lehetőségeim szerint mindenkit meglátogatni.

Örülök azoknak a világi munkatársaknak is, akik különféle szolgálatokban építik Isten Országát a Váci Egyházmegyében, vagy erre készülnek.

Elfogult szeretettel fordulok felétek, kispapjaim! Papnevelőként tudom, hogy a jövő reménységei vagytok. Veletek is személyesen szeretnék törődni.

Püspökként is szeretném megismerni az egyházmegyémet, különösen a plébániákat. A paptestvérekkel az élen, a többi szolgálattevő segítségével kívánom - a meglévő jót folytatva -, a józan szeretet mentén kialakítani a lelkipásztori munka koncepcióját, az élet minden területén, ahogy püspökszentelési beszédemben is mondtam: a Szentlélekre figyelve, jó szőlősgazda módjára, hogy a tőke még bővebben teremjen.

Szolgálatom kezdetétől kész akarok lenni az életemet is odaadni értetek, akár még a vértanúság árán is. Erre az odaajándékozó szeretetre hívlak benneteket az Írás szavával, tanúságot téve az evangéliumi hitről és tiszta erkölcsiségről: „Légy hű mindhalálig, és neked adom az örök élet koronáját!”

Bízzunk Istenben, akkor is, ha mi botladozunk, de az Úr mindig velünk van, mert „Hűséges az Isten.”

                                                                                                                                     
† Zsolt püspök              

Váci Egyházmegye 


Vissza