Dr. Beer Miklós püspök atya látogatása


A mai olvasmányok kapcsán Dr. Beer Miklós püspök atya azt kérdezte a mogyoródi templomban, hogy "Becsületesek vagyunk-e?"
Szentbeszédében kifejtette a tisztességes élet útját, ahol felelősséggel tartozunk mindenkiért mindazokkal a szellemi és anyagi javakkal, amiket Istentől kaptunk.
Püspök atya délután 4 órakor érkezett hozzánk a családi napra, ahol találkozott szülőkkel, gyermekekkel, az óvodánk dolgozóival, majd megtekintette az óvodát, ami ebben az évben 25 éves.
Közösségünk ebben a találkozásban köszönte meg Püspök Atya 16 évig tartó püspöki szolgálatát, a szeretetteljes gondoskodást és atyai odagigyelést Mogyoródra, az itt bemutatott szentmiséket, a homíliákat és szentségkiszolgáltatásokat.
Bízunk benne, hogy hamarosan újra köszönhetjük őt körünkben!
Isten áldása kísérje életét és püspöki szolgálatát!
Vissza