Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya! Édes Szűzanyánk!

Nagy bizalommal ajánljuk fel neked Mogyoród minden lakóját, szeretteinket, és egész hazánkat.

Kérünk, tekintsd szívünk őszinte hódolatát és szeretetét, és ahogy eddig sem hagytál magunkra, most is légy velünk, és eszközölj ki számunkra minden mennyei segítséget ami a vírusjárvány leküzdéséhez és az örök üdvösségünkhöz szükséges! Segíts, hogy mindenben hűek maradjunk Szentséges Fiadhoz, az Egyház tanításához és a Szeretet Törvényéhez! Vezess bennünket, hogy buzgókká legyünk az imádságban, őszinték a bűnbánatban, ragaszkodók az Oltáriszentséghez, az örök élet kenyeréhez, hogy így, méltónak bizonyuljunk keresztségi ígéreteinkhez! Mint Édesanyánkhoz fordulunk hozzád: kérünk, födj be minket anyai szereteted palástjával és oltalmazz meg mindnyájunkat! Amen.

Mi Atyánk…, Üdvöz légy…, Dicsőség...

Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya!

Könyörögj érettünk!
Vissza