Kedves mogyoródi Testvéreim!

Üzenetemet szeretném Jézus bíztatásával kezdeni: „Ne féljetek!”

Még nem tudjuk pontosan, hogy az előttünk álló időszakban minek nézünk elébe a hétköznapi életünkben, ettől függetlenül azonban már most jó előre, minden korlátozás nélkül megtervezhetjük lelki életünket.

A körülöttünk kialakult helyzet alkalmat és lehetőséget biztosít arra, hogy önmagunkba tekintve, átértékeljük eddigi életünket, és a világ csalóka, múló lehetőségei helyett a bizalmunkat, a reményeinket és a vágyainkat áthelyezzük az örök Istenbe, mint emberi boldogságunk el nem múló forrásába.  Ez az idei nagyböjt különös módon hív meg mindnyájunkat a szeretet törvényének a megélésére, arra, hogy újra felelősséget vállaljunk egymásért, megtartva Isten Tízparancsolatát és a polgári élet szabályait. Nem vagyunk bezárva, mert emberi lelkünket senki és semmi és természetesen semmilyen körülmény nem tudja bezárni, az mindig korlátlanul nyitott lehet Istenre és emberre egyaránt. Az Istenre való nyitottságunk az örökkévalósággal való kapcsolat, melyben mi magunk is megtapasztalhatjuk a szeretet minden fizikai akadályt legyőző erejét, az Egyház csodálatos valóságát a világban élő hívek, a tisztulásban lévő elhunyt lelkek és az üdvözült szentek között. Bármennyire is azt éreznénk, hogy egyedül vagyunk, higgyétek el, hogy nem így van! Hatalmas szeretetközösségnek vagyunk a tagjai és áldásának részesei, élvezői. Most az a feladatunk, hogy a bűnbánatban megtisztítsuk a lelkünket, hogy majd a Húsvét öröme átjárhassa a szívünket, és ez az öröm láthatóvá, érzékelhetővé váljék gondolatainkban, cselekedeteinkben, szavainkban.

Vigyáznunk kell egymásra, méghozzá felelősségteljesen. Különös módon oda kell figyelnünk az idősebb testvéreinkre. Ők, Isten ajándékai számunkra. Sok olyan idős, látszólag fizikailag korlátozott személyt ismerek, akik határtalan szabadságukat kihasználva nagyon sok imádsággal szentelik meg Mogyoród életét, kiesdve számunkra mérhetetlenül sok isteni kegyelmet. Segítsük őket a hétköznapi életben a többi idős testvéreinkkel együtt. Figyeljünk oda a szükségleteikre, hogy el legyenek látva élelmiszerekkel, gyógyszerekkel, tüzelővel, jó szóval, szeretettel. Használjuk bátran a technika adta lehetőségeket, és hívjuk fel őket telefonon minden nap, ezzel erősítve a reményt bennük és önmagunkban. Semmi nincs elveszve! Az Istent szeretőknek minden a javukra válik! Családjainkban használjuk ki az együtt töltött időt a közös imádságra. Jézus arra bíztat bennünket, hogy bármit kérünk az Atyától az Ő nevében, megadja nekünk. Álljunk a Teremtő Isten elé és együtt kérjük a testi- és lelki egészség ajándékát minden ember számára.

Szeretnélek tájékoztatni mindnyájatokat a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia iránymutatását idézve:

„A közszolgálati televízió igen örvendetes módon már a most következő vasárnapon (március 15. 18:00 óra, Duna Word) szentmisét közvetít azok számára, akik koruk, egészségi állapotuk vagy más komoly okból nem tudnak részt venni vasárnapi szentmisén azért, hogy megerősítést, vigasztalást és bátorítást nyerjenek. A jelenlegi helyzetben is érvényesek a Katolikus Egyház Katekizmusában (KEK 2183.) és az Egyházi Törvénykönyvben (CIC 1248. k. 2. §) található előírások, amelyek szerint, ha valaki számára súlyos okból lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal egyénileg vagy a családban.”

Templomunkba a kialakult helyzetre való tekintettel kérem, hogy akik a vasárnapi a 8:30-as szentmisére szoktak jönni, most részben jöjjenek szombaton este 18:00 órakor, illetve aki vasárnap tud csak eljönni, az ötven év felett a 10:30-as illetve a 18:00 órai szentmisére jöjjön. Nagy szeretettel kérem az idősebb korosztályt, hogy a 8:30-as diákmisét legyenek olyan jók és hagyják meg a fiataloknak. Külön kérem a kisgyermekes családokat, hogy a bevezetett korlátozásokat szem előtt tartva és azt jó szívvel elfogadva a 8:30-as szentmisére jöjjenek. A templomi önkéntes felajánlások összegyűjtése, azaz a perselyezés, a kézben való áldoztatás végett, hogy elkerüljük a pénzzel való foglalatoskodást, nem a szentáldozás előtt, hanem a szentmise végén a kijáratoknál lesz.

Ne féljetek! – ismétlem számotokra Jézus szavait. Ne féljetek, mert itt van velünk a Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya, akihez mindig, minden szükségünkben bizalommal fordulhatunk segítségért. Ebből a reményből kiindulva osztom meg veletek azt az imádságot, amelyet most mindnyájatok figyelmébe ajánlva, kérek, hogy naponta többször imádkozzatok el:

Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya! Édes Szűzanyánk!

Nagy bizalommal ajánljuk fel neked Mogyoród minden lakóját, szeretteinket, és egész hazánkat.

Kérünk, tekintsd szívünk őszinte hódolatát és szeretetét, és ahogy eddig sem hagytál magunkra, most is légy velünk, és eszközölj ki számunkra minden mennyei segítséget ami a vírusjárvány leküzdéséhez és az örök üdvösségünkhöz szükséges! Segíts, hogy mindenben hűek maradjunk Szentséges Fiadhoz, az Egyház tanításához és a Szeretet Törvényéhez! Vezess bennünket, hogy buzgókká legyünk az imádságban, őszinték a bűnbánatban, ragaszkodók az Oltáriszentséghez az örök élet kenyeréhez, hogy így, méltónak bizonyuljunk keresztségi ígéreteinkhez! Mint Édesanyánkhoz fordulunk hozzád: kérünk, födj be minket anyai szereteted palástjával és oltalmazz meg mindnyájunkat! Amen.

Mi Atyánk…, Üdvöz légy…, Dicsőség...

Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya!

Könyörögj érettünk!

Mogyoród, 2020. március 14. a győztes Mogyoródi csata emléknapján. 

Isten oltalmazó áldását kérve Rátok!

Szeretettel és imával:

Miklós atya

 
Vissza