Kiemelt fontosságú tájékoztatás

Kedves mogyoródi Testvéreim!

Mindenekelőtt szeretném kifejezni közelségemet, együttérzésemet és szeretetemet Mindnyájatok felé.

Az Egyház, mint Krisztus misztikus teste minden tagjában közösségben van a Fővel, és ezáltal a szeretet kötelékén keresztül egymással is. Bár, a járvány fokozódása fizikai korlátokat állít elénk, helyesen arra kötelezve bennünket, hogy maradjunk otthon, mégsem vagyunk magányosak. Lehet, hogy egyedül vagyunk, de nem vagyunk magányosak! Az imádságban közösen, mint egy test, egységben a Fővel, Krisztussal megéljük a szeretet határtalan erejét, örömet adó valóságát és közösségi dimenzióját.  Most, különös módon is egybe kell kapcsolódnunk az imádságban, kifejezve ezzel egymás iránt érzett szeretetünket, felelősségünket. Nem szabad pánikba esnünk! Jézus a jó pásztor nem hagy magunkra! Megható szeretetének gondoskodását énekli meg a 23. zsoltár:

 „Az Úr az én pásztorom, nem szenvedek hiányt, zöldellő réteken legeltet. A nyugalom vizéhez terel és felüdíti lelkemet. Az igaz úton vezérel, nevéhez híven. Ha sötét völgyben járok is, nem félek a bajtól, hisz te velem vagy. Botod, pásztorbotod biztonságot ad. Számomra asztalt terítettél, ellenségeimnek szeme láttára. Fejemet megkented olajjal, s a poharam színültig töltötted. Kegyelmed és jóságod vezet életemnek minden napján, s az Úr házában lakhatom örök időkön át.”Jelen pillanatban az a legfontosabb feladatunk, hogy felelősségteljesen éljük meg a hétköznapokat. A járvány, belépve életünkbe, valódi nagyböjti lemondásokra kényszerít minket, amiket, ha nem ajánlunk fel engesztelésül az Úrnak, csak keserves kényszer lesz számunkra, ha azonban felajánljuk, akkor minden ember számára a kegyelem forrásává válik. Arra buzdítok mindenkit, hogy nap, mint nap ajánlja fel e helyzetből adódó lemondásait, fizikai korlátozottságait, egyedüllétét, szerettei közelségének nélkülözését. Áldozataink felajánlása különösen is értékes, ne hagyjuk elveszni azokat!

Gondoskodnunk kell az idősekről, biztosítva az életszükségleteikhez szükséges feltételeket, azonban ügyelnünk kell arra, hogy megfelelő távolságot tartva, ne tegyük ki őket a fertőzésnek. Külön szeretném felhívni az idősek figyelmét arra, hogy ne hagyják el otthonaikat! Bármire szükségük van, kérjük, jelezzék és mindenben segíteni fogunk!

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia március 22-től megszüntette a nyilvános miséket, istentiszteleteket. A temetéseket is csak szűk körben a lehető legegyszerűbb módon engedélyezi megtartani.

Ezt figyelembe véve templomunkban a következő rendelkezésig pénteken este lesz az utolsó nyilvános szentmise. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy az előre kért szentmiséit azon a napon, amire kérte be fogom mutatni, természetesen az előírásokat megtartva, nem nyilvánosan. Mivel vasárnap már nem engedélyezett nyilvánosan szentmisét bemutatni, ezért a meghirdetett szentségimádás a szokott formájában elmarad annak ellenére, hogy egész nap ki lesz helyezve a legméltóságosabb Oltáriszentség és a templomunk a kórus alatt nyitva lesz. Este 18:00 órakor harangszó kísérete mellett az egész falura szentségi áldást fogok adni.

Jézus szavait idézve: „Legyetek mindig készen, mert nem tudjátok sem az órát, sem a napot.” – nagy szeretettel kérek mindenkit, hogy a héten, amíg lehet, jöjjön és végezze el a szentgyónását! Minden szentmise előtt már egy órával lesz gyóntatás. A sorbaállásnál tartsuk meg az 1-1,5 méteres távolságot egymástól és mindenben, maradéktalanul tartsuk meg az eddigi előírásokat is. A még előttünk álló szentmisékre kérem, hogy a templomban lehetőség szerint távol foglaljatok helyet egymástól. A jövőben is megmaradnak a harangozások, hogy mindnyájunkat figyelmeztessenek, most kezdődik a szentmise, most van az idő, hogy lélekben leborulva, megálljunk és imádságainkkal bekapcsolódjunk Krisztus örök áldozatába és lelki áldozást végezzünk.

A háborúban azt kérték az elődeinktől, hogy fegyvert fogva egymásra, menjenek ki a frontra. Én most azt kérem tőletek, hogy a rózsafüzért fogva egymásért, maradjatok otthon és imádkozzatok!

Szeretnélek megerősíteni benneteket a 41. zsoltár szavaival:

„Boldog, aki gondol a szűkölködőre és a szegényre, az Úr megmenti majd a csapás napján. Megőrzi őt az Úr és életben tartja, boldoggá teszi itt a földön, s nem adja ellensége hatalmába. Betegágyához segítséget hoz az Úr, fekvőhelyét kényelmesre cseréli. Így szólok: „Uram, könyörülj rajtam, gyógyíts meg, mert vétkeztem ellened!” Ellenségeim rosszat mondanak felőlem: „Mikor hal már meg, mikor törlik nevét?” Ha valaki meglátogat, álnokságot beszél, gonoszságot gyűjt szívébe, elmegy s továbbadja. Mind, akik gyűlölnek, együtt suttognak ellenem, ártó gondolatokat forgatnak fejükben. Beliál csapása érte utol, ezért fekszik itt, s nem is kel fel többé. Még a barátom is, akiben megbíztam, aki együtt ette kenyeremet velem, az is ellenem emelte a sarkát. Te azonban, Uram, könyörülj meg rajtam, állíts talpra, s én majd megfizetek nekik, az ilyen embereknek! Akkor fogom látni, hogy kegyes vagy hozzám, ha ellenségem nem ujjong rajtam, engem pedig megőrzöl sértetlenül, és engeded, hogy színed előtt álljak mindörökre. Áldott legyen az Úr, Izrael Istene mindörökkön-örökké! Úgy legyen! Úgy legyen!”

Kérlek benneteket, hogy tájékoztassátok egymást a most életbe lépett változásokról!

Imádkozom értetek, kérlek, imádkozzatok ti is értem!

Mogyoród, 2020. március 17.

Isten áldását kérve Rátok:

Miklós atya


Vissza