Adománygyűjtés

Nagy szomorúságunkra, ebben az évben nem tudtuk megtartani a Keresztény Húsvéti Bált. Ez az alkalom a híveink jóvoltából mindig jelentős mértékben hozzájárult egyházközségünk gazdasági terheinek enyhítéséhez. Az elmúlt évben a templomtetőre adott adományokat hálás szívvel megköszönve, nem gyűjtöttünk a szokott módon a templomunk fűtésére sem.

Az egyházközség is átéli a mai napok nehézségeit, miközben muszáj mégis talpon maradnia, kifizetnie a számláit, megtartva a liturgiákat és híveket kiszolgáló alkalmazottait. Zsolt püspök atya az alábbi kéréssel fordult ezért az Egyházmegye minden hívőjéhez:

„...az Egyház, mint mindig, úgy most is mellettünk áll. Ha nincs is nyilvános szentmise, papjaink mindennap bemutatják a szent áldozatot, és imádkoznak Isten népéért, gondozzák a lelkeket és összefogják a közösségeket akár a virtuális térben is.

Ugyanakkor a hívő közösség is felelős a papjaiért és plébániáikért. Tudnunk kell, hogy az egyházi adó és a perselypénz nem valamiféle ráadás vagy zsebpénz a pap számára - ahogy sokan tévesen gondolják -, hanem ténylegesen a pap és munkatársai megélhetésének és a plébánia működésének a biztosítéka.

Ezért a mostani, különlegesen nehéz helyzetben, amikor nincs lehetőség szentmisén perselyadományok gyűjtésére, azzal a kéréssel fordulok a kedves hívekhez, hogy nélkülözhetetlen pénzbeli támogatásukat más módon juttassák el a plébániához.”

Hogy ezt híveink is meg tudják tenni, a bálhoz hasonló módon a jövő hét szerdájától elérhetővé válnak az egyházközségünket támogató Offerták Pásztor Marikánál a Coop áruházban, és a Plébánián. Kérjük híveinket, hogy Egyházunk és benne egyházközségünk iránt érzett szeretetük kifejezéseként legyenek olyan jók és az Offerták megvásárlásával, támogassák egyházközségünket. Minden adományt hálás szeretettel, imáinkkal viszonozva, Isten áldását kérve az adakozóra köszönünk!
Vissza