Mogyoród ünnepélyes felajánlása

Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya! Édes Szűz Anyánk!

Május első napján reménnyel a szívében leborul előtted, Mogyoród népe, hogy közbenjáró segítségedért folyamodva elnyerjük szent Fiad kegyelmi támogatását és ezzel együtt minden mennyei segítséget, ami a vírusjárvány leküzdéséhez és az örök üdvösségünkhöz szükséges.

Nyitott szívvel szemléljük Istenanyaságodat; azt a nagylelkű és minden áldozatra kész önátadásodat, amivel igent mondtál az Isten üzenetét közvetítő Gábor angyal szavaira. Te, aki végig kísérted Szent Fiad földi útját, és ott áltál a kereszt alatt Jézust hallgatva, Téged tett utolsó szavaival, mindnyájunk égi Édesanyjává. Kérünk téged Édesanyánk, ölelj át bennünket, és rejtsd el hívő Mogyoród népét égi palástod alá, megóvva ezzel mindnyájunkat a sátán kísértéseitől, és a bűntől.

Te, aki magad is a béke eszköze lettél, hozd el a mi mogyoródi közösségünkbe az új pünkösd ajándékát, a megtérést, a szeretetet és a békét. Vezess ki bennünket a bűn sötétségéből egyszülött Fiad világosságába, a történelmet beragyogó Húsvéti fényre. Add, hogy megértsük Isten ránk vonatkozó gondviselő tervét e gondoktól, félelemtől és aggodalmaktól teli helyzetben, és hűségesek maradjunk Szent Fiadhoz, újra és újra felszítva szívünkben a megtérés őszinte és cselekvő szándékát, a gyógyító szentgyónás elvégzését; a szentmisén való részvétel és a szentáldozás iránti vágyat, hogy így mi magunk is a béke eszközévé váljunk. Add, hogy csak a saját és a mások üdvösségéért való munkálkodás jellemeze életünket. Add, hogy a béke eszközeként ne embertársainkkal, hanem csak az életünket rabszolgasorsra juttatni akaró kísértéssel és a bűnnel harcoljunk!Szentséges Szűzanyánk, Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya!

A vírusjárvány után, teljesen megváltoztatva életünket, új szívekkel és evangéliumi lelkülettel akarunk élni. Nem onnét akarjuk folytatni, ahol abba hagytuk, hanem Veled szeretnénk egy új úton elindulni.  Jöjj a mi segítségünkre, hogy legyőzve önmagunkban az önös érdekeket előmozdítsuk a béke ügyét és egymás jólétét. Segíts minket, hogy a béke útján járva mindig észrevegyük a fizikailag és lelkileg küszködő embertársaink szükségeit, és ahogy Te segítségére siettél az ősbűn terhét hordozó emberi nemnek, úgy mi is egymást segítve legyünk Krisztus igaz tanúi a történelemben.

Végül pedig gondviselő mennyei Anyánk térdre borulunk előtted, hogy ellenségeinkért is szót emelve oltalmadba ajánljunk minden testvérünket, kérve, légy hathatós közbenjárója Mogyoród népének, és minden körülmény ellenére eszközöld ki számunkra a kánai menyegző ünnepi békéjét és boldogságát, a te Szent Fiad oltára körüli szentségi közösséget.

Mogyoródi Madonna a Békesség asszonya! – Könyörögj érettünk!

Most segíts meg Mária, Oltalmad alá futunk, Dicsőség… 


Vissza