Hírek

Tartós élelmiszer gyűjtés a rászorulók részére

A nagyböjti időszakban az alamizsna gyakorlásának lehetőségeként tartós élelmiszergyűjtést hirdet Egyházunk a rászorulók részére. Minden tartós élelmiszert a Szent László oltár előtt gyűjtve, örömmel fogadunk a rászorulók nevében.
Visszhangozzék lelkünkben Jézus tanítása: Bármit tesztek egynek e legkisebbek közül, nekem teszitek. E mellett, töltsön el bennünket örömmel az a tanítása, hogy az ítélet napján mindazokat, akiket jobbjára állít így szólítja majd meg: Éhes voltam és ennem adtatok, szomjas voltam és innom adtatok, beteg voltam és meglátogattatok, ruhátlan voltam és felöltöztettetek, jöjj be Urad örömébe.
Gondoskodjunk tehát egymásról nagylelkű szeretettel!

Tovább »

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye

Intézkedések járvány megelőzése érdekében

A ránkbízottakért érzett felelősségtől vezérelve a COVID-19 járvány Magyarországra való betörése után az alábbi rendelkezések lépnek életbe:


1. Templomok

 • Kérjük a szentmiséken a kézfogás és a nyelvre áldoztatás elhagyását és a kézbe áldoztatás általánossá tételét;
 • kérjük a paptestvéreket, hogy a szentmisék előtt és után fertőtlenítsék kezüket vagy vírusok ellen hatékony folyékony kézfertőtlenítő szappannal vagy alkoholos kézfertőtlenítővel;
 • a gyóntatóhelység legyen rendszeresen szellőztetve, a gyóntatórácsra kérjük fólia rögzítését;
 • kérjük a szenteltvíztartók kiürítést, azok használatának mellőzését;
 • amennyiben hatóság elrendeli a tömegrendezvények betiltását, ez vonatkozhat nagy létszámú egyházi rendezvényekre is. 

2. Egyházi intézmények, iskolák és plébániák

 • Kérjük, mindenben kövessék az illetékes állami szervek előírásait;
 • kérjük a gyakori, lehetőleg óránkénti, gondos szellőztetés elvégzését;
 • kérjük, hogy az illemhelységek mindig legyenek ellátva elegendő szappannal, papírtörülközővel és egészségügyi papírral;
 • kérjük a kézfertőtlenítési lehetőség biztosítását az épületbe belépők, az illemhelyet használók számára, valamint az étkezésre szolgáló helységekben (pl. szenzoros alkohol tartalmú kézfertőtlenítőszer adagoló).

 3. Betegellátás

 • Kérjük a betegellátásban résztvevőket az országos tisztifőorvos által kiadott járványügyi rendelkezések betartására;
 • a házi betegellátásban kérjük a paptestvéreket, hogy a látogatás előtt és után fertőtlenítsék kezüket.

Budapest, 2020. március 5.

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Tovább »

Széleskörű összefogással és támogatással megvalósult katolikus templomunk tetőfelújítása

A műemléki védelem alatt álló Szent Mihály Főangyal Plébániatemplomunk felújítását folyamatosan végzi katolikus egyházközségünk. Az elmúlt években halaszthatatlanná vált a tető rendbehozása is, mivel a tartószerkezet meggyengült, a palafedés elöregedett, amely beázást okozott és balesetveszélyt jelentett. A tervezett tetőfelújításhoz még 2017-ben elkészültek a hatósági engedélyes tervek, melyek jóváhagyásával 2018 elején kiadásra került az örökségvédelmi építési engedély. Ezután kiviteli tervek készítésére és kivitelezői árajánlatok bekérésére került sor, amelynek eredményeképpen 2018 végén a legjobb ajánlatot adó Jenesson Kft-vel egyházközségünk, illetve a Váci Egyházmegye megosztva kötött építési vállalkozási szerződést.

A felújítási munka 2019. év elején kezdődött meg műszaki ellenőrzés és tervezői művezetés mellett, amely során megvalósult a tető tartószerkezetének teljeskörű felújítása és megerősítése, valamint az elöregedett és rossz állapotú palafedés cserépre való átcserélése. Emellett sor került a teljes bádogozás és vízlevezető rendszer szükséges cseréjére, a villámhárító rendszer, valamint a padlás belső világításának és közlekedő felületeinek megfelelő kialakítására. Továbbá a tető alatti párkányt is felújították, a templomépület főhomlokzatát és tornyát újrafestették, a kereszthajó kupolája fölé új kereszt került. A vállalkozó az építés kivitelezési munkákat 2019. november elején készre jelentette, majd rövidesen megtörtént a műszaki átadás‐átvétel.

Tovább »

"Hints meg engem izsóppal és én tiszta lélek leszek"; (Zsolt 50,9)

KATOLIKUS LÉLEK!

Ne nézz a szenteltvízre azzal a fölényes gondolattal, hogy ennek használata a múlt üres szokása, mely a mai modern emberhez már nem méltó.
De helytelenül értékelve babonás varázserőt se tulajdoníts neki. Ha az egyház szándéka szerint használod, sok kegyelemnek és lelki megújhodásnak lehet a forrása.

A SZENTELTVÍZ megszentelt dolog, vagyis SZENTELMÉNY, mely a megszentelés erejénél fogva nemcsak külső jelképe a belső lelki megtisztulásnak, hanem ennek előkészítője és segítője is. Ha hittel és az egyház szellemében használjuk, természetfeletti javakat közvetíthet számunkra: a gonosz lelket tőlünk távol tartja, és különböző segítő kegyelmeket hozhat létre. 

Így értékeld és használd a szenteltvizet, mellyel hitedről, ősi keresztény szokásunk megbecsüléséről teszel bizonyságot. 

MIKOR HASZNÁLJUK?

– keresztvetéskor,
– ha a templomba lépsz,
– ha onnan távozol,
– lefekvéskor,
– betegségben (haldoklónál)
– és főképpen kísértés idején.

MINDEN KATOLIKUS HÁZNÁL LEGYEN SZENTELTVÍZ!

A NAPKELETI BÖLCSEK HÓDOLTAK A NAGY KIRÁLY ELŐTT...
SZENTMISÉRE ŐT IMÁDNI TI IS JÖJJETEK!

A mai napon templomunkban 18 órakor lesz szentmise.

Tovább »

Lelki felkészülés az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra - 2020. január-szeptember

Január 3-án, elsőpénteken kezdődik az Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés a Magyar Katolikus Püspöki Kar által meghirdetett nagykilenced elvégzésével. Buzdítjuk híveinket, hogy minél többen kapcsolódjanak bele a Jézus Szentséges Szíve iránti tiszteletre épülő kilencedbe. Ezért ezen a napon 17:00 órától gyóntatunk, és 18:00 órakor szentmisét mutatunk be.

Mi is az a nagykilenced?

Alacoque Szent Margitnak a XVII. században Jézus 12 ígéretet tett. A nagykilenceddel kapcsolatos ígéret így szól: „Szívem határtalan irgalmasságában megígérem neked, hogy Szívem mindenható szeretete megadja a végső bűnbánat kegyelmét mindazoknak, akik kilenc egymás utáni hónap első péntekjén megáldoznak. Nem halnak meg kegyelem nélkül, se a nekik szükséges szentségek vétele nélkül. Isteni Szívem biztos menedékük lesz az utolsó pillanatban”. Mit kell hát tenni? Kilenc egymás utáni első pénteken megáldozni. Mit jelent az, hogy Jézus Szíve „biztos menedékük lesz az utolsó pillanatban”? Aki elvégezte a nagykilencedet, megkapja a végső tökéletes bánat kegyelmét, ha másként nem megy, akkor az Úr gondoskodik arról, hogy a szükséges szentségekhez eljusson, tehát megkapja a feloldozást, a szent útravalót, a betegek kenetét. Ez az Úr Jézus legnagyobb biztatása, ami egy ember számára létezhet, hiszen az üdvösségünknél nincs fontosabb!” Az elsőpéntek megtartásának hagyományos formája a minden hónap első péntekén való szentáldozás, és ha szükséges, akkor szentgyónás elvégzése.

Jézus 12 ígérete azok javára, akik hittel szeretik, tisztelik és szolgálják az Ő isteni Szívét. 

Tovább »

Újévi felajánlás

Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya! Édes Szűz Anyánk!

Az Új Esztendő első napján reménnyel a szívében leborul előtted, Mogyoród népe, hogy közbenjáró segítségedért folyamodva elnyerhessük szent Fiad kegyelmi támogatását.

Alázattal szemléljük Istenanyaságodat, azt a nagylelkű és minden áldozatra kész önátadásodat, amivel igent mondtál az Isten üzenetét közvetítő Gábor angyal szavaira. Te aki, végig kísérted szent fiad földi útját, és ott áltál a kereszt alatt, Jézust hallgatva, utolsó szavaival, az ő lelki végrendeletében téged rendelt mindnyájunk égi édesanyjává. Kérünk, téged édesanyánk, ölelj át bennünket, és rejtsd el hívő Mogyoród népét égi palástod alá, megóvva ezzel mindnyájunkat a sátán kísértéseitől, és a bűntől.

Tovább »

Gyűjtés a rászorulók részére

Ebben az évben is meghirdettük testvéreink körében a szegényekről való gondoskodás erényét a nyolc boldogság jegyében. Várjuk híveink tartós élelmiszer, kifogástalan gyermekjátékok, édességek, szaloncukor, száraztészta, konzervek, liszt, cukor, étolaj, rizs, tarhonya adományait a Szent László oltár előtt. Minden adományt a rászorulók nevében hálásan köszönünk.
Ne felejtsük az Úr szavát: „Bármit tesztek egynek e legkisebbek közül, nekem teszitek.”

Tovább »

Vissza