Hírek

Krisztusban szeretett Testvérem!

„Abban az időben, azon a vidéken pásztorok tanyáztak kinn a szabadban és éjszaka őrizték a nyájukat. Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala és az Úr dicsősége beragyogta őket. Nagyon megijedtek. De az angyal bátorította őket: „Ne féljetek! Nagy örömet hirdetek nektek és az egész népnek: Ma született az Üdvözítő Dávid városában. Ő a Messiás és az Úr. Ez a jele: kisdedet találtok pólyában takarva és jászolba fektetve.” Hirtelen nagy mennyei sereg vette körül az angyalt. Dicséretet énekeltek Istennek:

„Dicsőség a magasságban Istennek,

és békesség a földön a jóakaratú embereknek.”

Miután az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így bíztatták egymást: „Menjünk át Betlehembe! Hadd lássuk a történteket, amiket az Úr hírül adott nekünk.” Odasiettek, megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisdedet.”

„Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú embereknek.”

Az angyalok eme éneke egyszerre fejezi ki a teremtett világ hódolatát, és a benne rejlő lehetőséget ebben az egy megénekelt mondatban.

Tovább »

JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENY

a mogyoródi Szent Mihály Plébániatemplom tetőcseréjére

Helyszín: Avilai Nagy Szent Teréz Plébániatemplom
(Budapest, VI. ker. Pethő Sándor utca 2.)
Időpont: 2018. december 8. 19.30.

Tovább »

Szentmise a halottakért

November hónapban, minden héten, szombaton 8:00 órakor külön szentmisét végzünk mindazon elhunytakért, akiknek rokonai az alábbi linken letölthető lapot kitöltve kérik. A kitöltött lapokat az adományokkal együtt kérjük, hogy vissza helyezve a borítékba, a Pio atya szobor alatti perselybe dobják be.
E felajánlásban nincs meghatározott összeg, nem kell ráírni a kérelmező nevét, csak a miseszándékot, akiért kéri a szentmisét, illetve a perselybe adott adomány összegét. Mindezt kérjük, hogy név nélkül tegyék meg kedves híveink!

Szentmise igénylő lap az elhunytakért

Tovább »

Tóth József Miklós pap zeneszerző jubileumi koncertje Mogyoródon

Pap és művész kétszeresen áldoz. A barokk költő: Arkangyali Vándor Isten "pihenését" is műnek nevezi, amit az esztétika nyelvére így fordíthatunk: analógiája ez a fizikai alkotásnak, amelynek fontosak a szünetek is...

A művész a hivatásában a Teremtő társává válik, és ez lélekpróbát, benső gyötrelmet is okoz. Ezért nem lehet igazán köznapi gondolkodással megérteni. A művészetek közül a zeneszerzés a legösszetettebb, legkifejezőbb alkotói munka. 

Az Egyház mindig gondosan követte ezeket a műveket (és minden művészi alkotást). Az alkotókat tehát tisztelet illeti.

Kivételes, ha egy fölszentelt pap Istentől kapott talentumát kamatoztatva fölmutatja műveit, vagyis nem rejti véka alá tehetségét. Papi szolgálatának "szüneteiből" is az értékálló munkáit. Így tartozik össze nála a benső készség: az örök liturgia gazdagítása és az akció, amely nem hiányzik az oltár előtti leborulásból: hangokkal is kifejezni dicséret áldozatát. Külön fejezet a szent zene történetében a komponáló papok, karmesterek munkássága. Vegyük csupán a XX. századi római Capella Sistina zeneszerzőjét, Lorenzo Perosit, aki gazdag egyházzenei művein kívül írt szviteket, versenyműveket, kamarazenét. A zene ugyanis önmagával azonos, Istentől ihletett törvényszerűség a tehetség jegyével.

Magyarország is nevezetes zenei múltjában, és most, hogy Mogyoród szóba kerül a Váci Egyházmegyében, a múltjából előlép Falka József szalézi szerzetes, a cimbalom legavatottabb mestere, tudója, és előléphetnek itteni énekművészek a jelenben is. 

Tovább »

Ki olyan, mint az Isten? – másodszor adták át Mogyoródon a Szent Mihály Főangyal-Díjat

Szeptember 29-e Szent Mihály Főangyal ünnepe, aki nemcsak a katolikus egyházközség, hanem az egész község pártfogója is.

Ebben az évben ismét háromnapos lelkigyakorlat keretében készültek a hívek templomuk búcsúnapjára. A lelkigyakorlatot Tóth József Miklós plébános atya tartotta.

A lelkigyakorlat első estéjén az isteni erényekkel, a hittel, a reménnyel és a szeretettel ismerkedtek meg a résztvevők, megvizsgálva ezen erények szerepét abból a tekintetből, hogy általuk hogyan valósíthatják meg az Istentől kapott emberi hivatásunkat.

A második estén olyan szellemiirányzatokat ismerhettek meg a hívek, amelyek szinte észrevétlenül ütnek éket az Isten és ember kapcsolatába, megszakítva ezzel az életet adó közösséget a Teremtő Istennel.

Tovább »

Templombúcsú - Szent Mihály ünnep

Krisztusban szeretett Testvéreim!

Ma, templomunk búcsúnapján, Szent Mihály arkangyal ünnepén, ünnepi elmélkedésünkben tekintsünk bele az angyalok életébe. Tegnap arról elmélkedtünk, hogy mit tudnak ők a világról és rólunk, ma nézzük meg, mi mit tudhatunk róluk, miért is fontosak ők a mi életünkben?

Az angyaloknak nincsenek szüleik és ebből adódóan rokonaik sincsennek. Nincs születésük és haláluk, nincsenek emberi értelemben vett viszontagságaik és háborúságaik. Mégis van történetük. Sőt minden angyalnak három története is van: az egyik egyéni sorsáról szól; egy másik üdvtörténeti szerepét beszéli el, és egy harmadik az őket tisztelő emberek lelkébe és szívébe rajzolódik ki.

Tovább »

Búcsúi Lelkigyakorlat

Időpont: 2018. szeptember 27-28-29-én 18 órakor Szeretettel hívjuk és várjuk híveinket búcsúi lelkigyakorlaunkra családjaikkal, barátaikkal együtt.
Lelkigyakorlatunk témája: A tiszta hit megőrzése, szakítás a babonával, ezoteriával, horoszkóppal, jóslással stb.

Tovább »

Július 8-a a Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya búcsúnapja.

Ezen a napon 10:30 órakor lesz templomunkban búcsúi szentmise, melyet Főtisztelendő Menyhárt János bazilita szerzetes atya mutat be, és mondd ünnepi homíliát. János atya Máriapócsról érkezik közösségünkbe, hogy együtt ünnepelje velünk Jézus Krisztus édesanyját, a Szűzanyát. Mindenkit nagy szeretettel hívunk és várunk családjaikkal és barátaikkal együtt, hogy közösen adjunk hálát a kapott kegyelmekért, és kérjük továbbra is családjaink, barátaink, és a magunk számára a Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya közbenjárását. Az ünnepre való készületként csütörtökön 18:00 órától vezetett szentségimádási órát tartunk. Híveink szentgyónásaikat pénteken és szombaton este a szentmisék előtt végezhetik el. E két napon 18:15 órától rózsafüzért imádkozunk templomunkban.

Tovább »

Közös hálaadás a papság kegyelméért – Szent Mihály Főangyal-díjat kapott Beer Miklós püspök

2018. június 24-én vasárnap több százan gyűltek össze Mogyoródról, Budapestről, Csitárból, Esztergomból, Őrhalomból, a mogyoródi Szent Mihály Főangyal templomban, hogy közösen, szentelő püspökükkel Beer Miklós püspök atyával adjanak hálát a Váci Egyházmegye tíz éve szentelt papjaiért.
A szentmise megható megemlékezéssel kezdődött, melyben a főpásztor és a paptestvérek rövid imádság kíséretében fejet hajtottak a nemrég tragikusan elhunyt Bakonyi János kókai plébániai kormányzó képe előtt, majd ezt követve köszöntötték a Nápolyból érkezett Mogyoródi Madonnát a Békesség Asszonyát.

A szentmise elején a helyi Laura Vicuna óvodásai gyönyörű verssel fogadták Miklós püspököt és a szentelési évfordulójukat ünneplő atyákat.

A főpásztor homíliájában rámutatott, arra hogy nem csak a papoknak, hanem minden embernek az életében milyen fontossággal bír a hivatás, az, hogy ennek megélése az életszentség alapja, az üdvösség kulcsa. Akkor vagyunk közel Istenhez, ha megtesszük, amit kér tőlünk. – mondta a püspök.

Tovább »

Vissza