Hírek

Szent Mihály búcsú 2019. szeptember 29. (vasárnap) 10:30 óra

Szeptember 26-án (csütörtökön) a templombúcsúra készülvén 17.30 órától bűnbánati liturgiát, azaz szentgyónásra való felkészítést tartunk templomunkban. 18.00 órakor szentmisét imádkozunk, amely után, amíg lesz gyónó gyóntatunk, közben szentségimádásra lesz lehetőség a kihelyezett Oltáriszentség előtt.

Szeptember 28-án, szombaton 17.00 órától 17.45 óráig várjuk újra híveinket búcsúi szentgyónásaik elvégzésére.

Szeptember 29-én, vasárnap templomunk búcsúnapja. Az ünnepi szentmise 10.30 órakor kezdődik.
A szentmisét bemutatja és ünnepi homíliát mond: Balogh Piusz O.Praem gödöllői apát.

Szeretettel hívjuk és várjuk híveinket családjaikkal együtt, hogy közösen imádkozzunk Szent Mihály oltalmát kérve a sátán gonosz kísértései ellen, családjaink és közösségünk békéjéért, a szeretet ajándékáért.

Tovább »

Dr. Beer Miklós püspök atya látogatása


A mai olvasmányok kapcsán Dr. Beer Miklós püspök atya azt kérdezte a mogyoródi templomban, hogy "Becsületesek vagyunk-e?"
Szentbeszédében kifejtette a tisztességes élet útját, ahol felelősséggel tartozunk mindenkiért mindazokkal a szellemi és anyagi javakkal, amiket Istentől kaptunk.
Püspök atya délután 4 órakor érkezett hozzánk a családi napra, ahol találkozott szülőkkel, gyermekekkel, az óvodánk dolgozóival, majd megtekintette az óvodát, ami ebben az évben 25 éves.
Közösségünk ebben a találkozásban köszönte meg Püspök Atya 16 évig tartó püspöki szolgálatát, a szeretetteljes gondoskodást és atyai odagigyelést Mogyoródra, az itt bemutatott szentmiséket, a homíliákat és szentségkiszolgáltatásokat.
Bízunk benne, hogy hamarosan újra köszönhetjük őt körünkben!
Isten áldása kísérje életét és püspöki szolgálatát!

Tovább »

Megújulási szentmise és imaest

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit szeptember 21-én, szombaton 18:00 órakor kezdődő megújulási szentmisére és az azt követő imaszolgálatra.
A szentmisét az OST közösség keretében dr. Gável Henrik atya mutatja be.
Ez a szentmise jó alkalom a búcsúra való készületünknek.
A szentmise előtt 17:15 órától gyóntatás lesz templomunkban.

Megújulni az Úr szeretetében, ez mindennapi hivatásunk és ez a lélek gyógyulásának útja és egyetlen lehetősége. A lélek gyógyult mivolta az alapja a test egészségének.
Mai világunkban sokféle módon kísért meg bennünket a sátán csakhogy eltávolítson az Istentől. A különféle pogány kultuszok, a horoszkóp, az asztrológia, a jóslás, a "jószándékú" gyógyítók, energiaközvetítők, a homeopátiás szerek olyan világba viszik el a gyanútlan embert, ahol a kapott "adományokért" a lélek rabságával fizet meg. Ami kezdetben jónak látszik, a későbbiekben megkötözöttséget, testi és lelki nyomorúságot, depressziót okoz, mert nem az Istentől való. Családok, felnőttek és gyerekek szenvednek ettől.
Mi a szabadulás útja? Vagy inkább ki a szabadulás útja?
Az út, ahogy az igazság és az élet maga a megváltó Krisztus. Krisztus, aki az őszinte szentgyónásban megszabadít a bűntől és az Eucharistiában azaz az Oltáriszentségben személyes jelenlétével gyógyít. Ehhez járul hozzá ez az este még azzal, hogy személyesen mindenki felett, aki kéri közbenjáró imaszolgálatot végeznek.
Bátorítunk mindenkit, hogy éljen ezekkel a kegyelmi lehetőségekkel. Mindnyájunknak szüksége van az Úr kegyelmére, hogy elnyerjük az üdvösséget!

Tovább »

A PLÉBÁNIA MŰHELY FELVÉTELT HIRDET

Az elmúlt két év pozitív tapasztalatai alapján a Váci Egyházmegye „PLÉBÁNIA MŰHELY” címmel 2019 őszétől – 2020 májusáig harmadik alkalommal is meghirdeti nyolc alkalmas posztgraduális képzését diakónusok és akolitusok részére.

Tovább »

„AZ ÉN TEMPLOMOM” - RAJZ- ÉS FOTÓPÁLYÁZAT

KÉSZÜLJÖN EGYHÁZMEGYÉNK MINDEN TEMPLOMÁRÓL EGY KÉP!

A Váci Egyházmegye 2019-ben gr. Csáky Károly Emmánuel és Hanauer Árpád István püspök 100 éves jubileumát ünnepli. A püspöki jubileum kapcsán a Váci Egyházmegye és a Váci Egyházmegyei Könyvtár rajzpályázatot hirdet „Az Én Templomom” címmel.

Tovább »

MARTON ZSOLT VÁCI MEGYÉS PÜSPÖK ATYA KÖSZÖNTŐ GONDOLATAI

„Légy hű mindhalálig, és neked adom az örök élet koronáját!” (Jel 2,10)

Megboldogult maglódi plébánosom, Horváth József atya írta ezt a szentírási mondatot, a tőle érettségire kapott imakönyvembe. Huszonegy évvel ezelőtt ezt az igét választottam papszentelési jelmondatomnak. Papi életemben őszintén törekedtem hűségesnek lenni Istenhez, de az Ő hűségét mindig megtapasztaltam. Ezért választottam püspöki jelmondatomnak: „Hűséges az Isten.” (1Kor 10,13).

Tovább »

Gondolatok az új tanév kezdetén

Valahogy mindnyájunkba, fiatalokba, idősebbekbe, gyermekekbe, szülőkbe, nagyszülőkbe egyaránt beleégett, hogy szeptemberrel valami új kezdődik. Bár nem szeptember elseje az újév első napja, mégis ez a nap mindig valami nagy fordulatot hoz. Megkezdődik a kicsik számára az óvoda, a nagyobbaknak az iskola, a serdülőknek a főiskola és egyetem, a pedagógusok és tanítványok sokszor és sok helyen először látják ilyenkor egymást, és megkezdődik egy akár több évig tartó ismerkedési, és mellette tanulási folyamat.Ma nagyon fontosnak érezzük, hogy a tanulóifjúság, de akár még mi magunk is új nyelveket tanuljunk meg, szélesítve ezzel ismereteinket, megismerve a nyelv által egy új kultúrát, egy idegen nemzetet. Nagyon fontos, hogy tanuljunk, és bővítsük ismereteinket! A régi öregek azt mondták: „Annyi ember vagy, ahány nyelvet beszélsz!” - mára már látjuk igazuk volt és van.

Van azonban a beszélt nyelvek adománya mellett egy olyan nyelv is, amit szintén mindenkinek meg kellene tanulnia, mert ez által lenne sokkal boldogabb, kiegyensúlyozottabb és élhetőbb az emberi közösség élete. Ennek a nyelvnek a „beszélése” olyan világos és egyértelmű, hogy még szótárat sem kell hozzá használni; olyan egyetemes, amit bárki, bárhol megért és alkalmazni is tudja. Ez a nyelv nem más, mint a szeretet nyelve.

Sokszor halljuk és mondjuk a panaszt egymásra, tapasztalunk meg olyan dolgokat, amelyek rosszul esnek, és értetlenül állunk személyek-, helyzetek előtt, és mindez csupán azért, mert hiányzik a szeretet nyelvének ismerete a hétköznapiságunkból.

Tovább »

Olcsó egyház ingyen van?

Mi az, hogy? Nincs is tétje. Nem is veszem szívre. Hiszen ingyen van. Beleszülettem. Semmit nem kellett tennem érte. Csak úgy  készen kaptam. Egyenesen az ölembe hullt. Sőt, kijár nekem. Alanyi jogon. Hiszen értem alapították: Jézus, vagy kicsoda…

Tovább »

A Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya búcsúja

Ebben az évben július 14-én, vasárnap a 10:00 órakor kezdődő szentmisében ünnepeljük a Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya Mogyoródra való megérkezésének ötödik évfordulóját. A búcsúi szentmisét Főtisztelendő Professzor Dr. Török Csaba egyetemi tanár, a MKPK média referense mutatja be és mond ünnepi homíliát.

A búcsúra való készületünkként július 5-e, péntektől a szentmisék után kilencedet végzünk a Madonna tiszteletére. A kilenced érvényességéhez hozzátartozik, hogy mind a kilenc napon részt kell venni az imádságokon és a kilenced ideje alatt szentgyónást kell végezni és legalább egyszer szentáldozáshoz kell járulni.
A kilencedet Mogyoród községben élő emberekért és családjaikért ajánljuk fel.

Tovább »

Vissza