Hírek

A PLÉBÁNIA MŰHELY FELVÉTELT HIRDET

Az elmúlt két év pozitív tapasztalatai alapján a Váci Egyházmegye „PLÉBÁNIA MŰHELY” címmel 2019 őszétől – 2020 májusáig harmadik alkalommal is meghirdeti nyolc alkalmas posztgraduális képzését diakónusok és akolitusok részére.

Tovább »

„AZ ÉN TEMPLOMOM” - RAJZ- ÉS FOTÓPÁLYÁZAT

KÉSZÜLJÖN EGYHÁZMEGYÉNK MINDEN TEMPLOMÁRÓL EGY KÉP!

A Váci Egyházmegye 2019-ben gr. Csáky Károly Emmánuel és Hanauer Árpád István püspök 100 éves jubileumát ünnepli. A püspöki jubileum kapcsán a Váci Egyházmegye és a Váci Egyházmegyei Könyvtár rajzpályázatot hirdet „Az Én Templomom” címmel.

Tovább »

MARTON ZSOLT VÁCI MEGYÉS PÜSPÖK ATYA KÖSZÖNTŐ GONDOLATAI

„Légy hű mindhalálig, és neked adom az örök élet koronáját!” (Jel 2,10)

Megboldogult maglódi plébánosom, Horváth József atya írta ezt a szentírási mondatot, a tőle érettségire kapott imakönyvembe. Huszonegy évvel ezelőtt ezt az igét választottam papszentelési jelmondatomnak. Papi életemben őszintén törekedtem hűségesnek lenni Istenhez, de az Ő hűségét mindig megtapasztaltam. Ezért választottam püspöki jelmondatomnak: „Hűséges az Isten.” (1Kor 10,13).

Tovább »

Gondolatok az új tanév kezdetén

Valahogy mindnyájunkba, fiatalokba, idősebbekbe, gyermekekbe, szülőkbe, nagyszülőkbe egyaránt beleégett, hogy szeptemberrel valami új kezdődik. Bár nem szeptember elseje az újév első napja, mégis ez a nap mindig valami nagy fordulatot hoz. Megkezdődik a kicsik számára az óvoda, a nagyobbaknak az iskola, a serdülőknek a főiskola és egyetem, a pedagógusok és tanítványok sokszor és sok helyen először látják ilyenkor egymást, és megkezdődik egy akár több évig tartó ismerkedési, és mellette tanulási folyamat.Ma nagyon fontosnak érezzük, hogy a tanulóifjúság, de akár még mi magunk is új nyelveket tanuljunk meg, szélesítve ezzel ismereteinket, megismerve a nyelv által egy új kultúrát, egy idegen nemzetet. Nagyon fontos, hogy tanuljunk, és bővítsük ismereteinket! A régi öregek azt mondták: „Annyi ember vagy, ahány nyelvet beszélsz!” - mára már látjuk igazuk volt és van.

Van azonban a beszélt nyelvek adománya mellett egy olyan nyelv is, amit szintén mindenkinek meg kellene tanulnia, mert ez által lenne sokkal boldogabb, kiegyensúlyozottabb és élhetőbb az emberi közösség élete. Ennek a nyelvnek a „beszélése” olyan világos és egyértelmű, hogy még szótárat sem kell hozzá használni; olyan egyetemes, amit bárki, bárhol megért és alkalmazni is tudja. Ez a nyelv nem más, mint a szeretet nyelve.

Sokszor halljuk és mondjuk a panaszt egymásra, tapasztalunk meg olyan dolgokat, amelyek rosszul esnek, és értetlenül állunk személyek-, helyzetek előtt, és mindez csupán azért, mert hiányzik a szeretet nyelvének ismerete a hétköznapiságunkból.

Tovább »

Olcsó egyház ingyen van?

Mi az, hogy? Nincs is tétje. Nem is veszem szívre. Hiszen ingyen van. Beleszülettem. Semmit nem kellett tennem érte. Csak úgy  készen kaptam. Egyenesen az ölembe hullt. Sőt, kijár nekem. Alanyi jogon. Hiszen értem alapították: Jézus, vagy kicsoda…

Tovább »

A Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya búcsúja

Ebben az évben július 14-én, vasárnap a 10:00 órakor kezdődő szentmisében ünnepeljük a Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya Mogyoródra való megérkezésének ötödik évfordulóját. A búcsúi szentmisét Főtisztelendő Professzor Dr. Török Csaba egyetemi tanár, a MKPK média referense mutatja be és mond ünnepi homíliát.

A búcsúra való készületünkként július 5-e, péntektől a szentmisék után kilencedet végzünk a Madonna tiszteletére. A kilenced érvényességéhez hozzátartozik, hogy mind a kilenc napon részt kell venni az imádságokon és a kilenced ideje alatt szentgyónást kell végezni és legalább egyszer szentáldozáshoz kell járulni.
A kilencedet Mogyoród községben élő emberekért és családjaikért ajánljuk fel.

Tovább »

Corpus Domini Gondolatok Krisztus szent Testének és vérének ünnepére

Egy érdekes jelenséget figyelhetünk meg magunk körül. Szinte mindig arról hallunk, hogy életünket a keresztény kultúra jellemzi, keresztény kultúrkörben élünk, és ez mennyire fontos számunkra, Európa számára. Azonban nagy baj van ezzel a gondolkodásmóddal, mert ha csak arról beszélünk, hogy keresztény kultúránk van, elveszítjük belőle a legfontosabbat, magát az Istent és csupán az ember teljesítményének, a népszokásoknak, az ünnepek előtti vásárlásoknak és pazarlásnak a csodálata marad meg benne. Ugyanis nem a kultúra a kereszténység hordozója, hanem pont fordítva, a kereszténység, azaz Krisztus, mint teremtő Isten a kultúra hordozója. Ha így élnénk, akkor életünkben jelen lenne a hit misztériuma, és az szőné át a mindennapjainkat, akkor nem templomi programokat szerveznénk, ahol cél, hogy mi jól érezzük magunkat, hanem találkoznánk a liturgiában azzal az Istennel, aki az embert a boldogságra, örömre, békére, szeretetre teremtette azért, hogy megossza vele saját isteni dicsőségét és így nem elveszne az ember alkotta szépség a kultúrában, hanem megszentelődne.

Vissza kell tehát térnünk a helyes életszemlélethez, és Istent kell életünk középpontjába helyezve megépíteni egy új emberi társadalmat, ahol nem a kulturális szokások, hanem a Jézus Krisztusba vetett őszinte hit és bizalom irányítja mindennapjainkat.

Tovább »

Június 23-a vasárnap Úrnapja.

A szokásokhoz híven kérjük testvéreinket, hogy legyenek szívesek szervezni a körmenethez szükséges sátorkészítőket és út díszítőket. Nagy szeretettel kérjük az óvodás szülőket, hogy az óvódai dolgozókkal együtt kapcsolódjanak bele az úrnapi virágszőnyeg készítésébe. A közös munka reggel 6:00 órakor kezdődik.

A körmenet 10:00 órakor veszi kezdetét a templomból indulva, és visszaérve a templomba kezdődik az ünnepi szentmise, melynek végén ünnepélyesen kihelyezzük Szent László királyunk ereklyéjét és megnyitjuk a Szent László hetet.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk Krisztus Testének és Vérének ünnepére. Lehetőségeink szerint végezzük el a szentgyónásainkat és minél nagyobb számban szentáldozáshoz járulva vegyük magunkhoz a szentmisében az örök élet Kenyerét. Éppen ezért, kedden és csütörtökön a szentmisék előtt várjuk híveinket szentgyónásaik elvégzésére. Ne csak az utcát díszítsük fel virágokkal, hanem a lelkünket is az isteni erények virágjaival.

Ezen a napon 17:30 órakor templomunkban ünnepi hangverseny keretében Szent László király ereklyéjének vizsgálatáról szóló rövid orvosszakértői előadás lesz.
Szeretettel várjuk Szent László király népét erre az alkalomra.

Tovább »

„Veni craeator Spiritus”

Jöjj alkotó lélek! Tör fel a könyörgés minden pünkösd alkalmával a keresztények ajkáról.

De mit is jelent ez valójában? Mit ünneplünk Pünkösdkor? Miért fontos ünnep számunkra a Lélek elküldése?

Mi emberek hajlamosak vagyunk rangsorolni az ünnepeket. Úgy gondoljuk, hogy ez vagy az az ünnep fontosabb. Amikor azonban az Isten emberek felé való közeledéséről van szó, nem tehetünk különbséget az ünnepek nagysága között. Minden ünnep egyformán nagy és fontos ünnep, mert benne a Teremtő ajándékokkal halmozza el mindazokat, akik hisznek benne. A média által kiemelt ünnepek sem nagyobbak, mint a mennybemenetel a pünkösd vagy bármely más ünnepünk. 

Tovább »

Vissza