Hírek

A Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya búcsúja

Ebben az évben július 14-én, vasárnap a 10:00 órakor kezdődő szentmisében ünnepeljük a Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya Mogyoródra való megérkezésének ötödik évfordulóját. A búcsúi szentmisét Főtisztelendő Professzor Dr. Török Csaba egyetemi tanár, a MKPK média referense mutatja be és mond ünnepi homíliát.

A búcsúra való készületünkként július 5-e, péntektől a szentmisék után kilencedet végzünk a Madonna tiszteletére. A kilenced érvényességéhez hozzátartozik, hogy mind a kilenc napon részt kell venni az imádságokon és a kilenced ideje alatt szentgyónást kell végezni és legalább egyszer szentáldozáshoz kell járulni.
A kilencedet Mogyoród községben élő emberekért és családjaikért ajánljuk fel.

Tovább »

Corpus Domini Gondolatok Krisztus szent Testének és vérének ünnepére

Egy érdekes jelenséget figyelhetünk meg magunk körül. Szinte mindig arról hallunk, hogy életünket a keresztény kultúra jellemzi, keresztény kultúrkörben élünk, és ez mennyire fontos számunkra, Európa számára. Azonban nagy baj van ezzel a gondolkodásmóddal, mert ha csak arról beszélünk, hogy keresztény kultúránk van, elveszítjük belőle a legfontosabbat, magát az Istent és csupán az ember teljesítményének, a népszokásoknak, az ünnepek előtti vásárlásoknak és pazarlásnak a csodálata marad meg benne. Ugyanis nem a kultúra a kereszténység hordozója, hanem pont fordítva, a kereszténység, azaz Krisztus, mint teremtő Isten a kultúra hordozója. Ha így élnénk, akkor életünkben jelen lenne a hit misztériuma, és az szőné át a mindennapjainkat, akkor nem templomi programokat szerveznénk, ahol cél, hogy mi jól érezzük magunkat, hanem találkoznánk a liturgiában azzal az Istennel, aki az embert a boldogságra, örömre, békére, szeretetre teremtette azért, hogy megossza vele saját isteni dicsőségét és így nem elveszne az ember alkotta szépség a kultúrában, hanem megszentelődne.

Vissza kell tehát térnünk a helyes életszemlélethez, és Istent kell életünk középpontjába helyezve megépíteni egy új emberi társadalmat, ahol nem a kulturális szokások, hanem a Jézus Krisztusba vetett őszinte hit és bizalom irányítja mindennapjainkat.

Tovább »

Június 23-a vasárnap Úrnapja.

A szokásokhoz híven kérjük testvéreinket, hogy legyenek szívesek szervezni a körmenethez szükséges sátorkészítőket és út díszítőket. Nagy szeretettel kérjük az óvodás szülőket, hogy az óvódai dolgozókkal együtt kapcsolódjanak bele az úrnapi virágszőnyeg készítésébe. A közös munka reggel 6:00 órakor kezdődik.

A körmenet 10:00 órakor veszi kezdetét a templomból indulva, és visszaérve a templomba kezdődik az ünnepi szentmise, melynek végén ünnepélyesen kihelyezzük Szent László királyunk ereklyéjét és megnyitjuk a Szent László hetet.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk Krisztus Testének és Vérének ünnepére. Lehetőségeink szerint végezzük el a szentgyónásainkat és minél nagyobb számban szentáldozáshoz járulva vegyük magunkhoz a szentmisében az örök élet Kenyerét. Éppen ezért, kedden és csütörtökön a szentmisék előtt várjuk híveinket szentgyónásaik elvégzésére. Ne csak az utcát díszítsük fel virágokkal, hanem a lelkünket is az isteni erények virágjaival.

Ezen a napon 17:30 órakor templomunkban ünnepi hangverseny keretében Szent László király ereklyéjének vizsgálatáról szóló rövid orvosszakértői előadás lesz.
Szeretettel várjuk Szent László király népét erre az alkalomra.

Tovább »

„Veni craeator Spiritus”

Jöjj alkotó lélek! Tör fel a könyörgés minden pünkösd alkalmával a keresztények ajkáról.

De mit is jelent ez valójában? Mit ünneplünk Pünkösdkor? Miért fontos ünnep számunkra a Lélek elküldése?

Mi emberek hajlamosak vagyunk rangsorolni az ünnepeket. Úgy gondoljuk, hogy ez vagy az az ünnep fontosabb. Amikor azonban az Isten emberek felé való közeledéséről van szó, nem tehetünk különbséget az ünnepek nagysága között. Minden ünnep egyformán nagy és fontos ünnep, mert benne a Teremtő ajándékokkal halmozza el mindazokat, akik hisznek benne. A média által kiemelt ünnepek sem nagyobbak, mint a mennybemenetel a pünkösd vagy bármely más ünnepünk. 

Tovább »

A DIVITIAE KAMARAFILHARMÓNIA PÜNKÖSDI HANGVERSENYE 2019. JÚNIUS 5. (szerda) 19.30

Helyszín: PIARISTA GIMNÁZIUM KÁPOLNÁJA
(1052 Budapest, Piarista u. 1.)

VICTORIA: ALMA REDEMPTORIS MATER
VENI, SANCTE SPIRITUS - SZEKVENCIA
PALESTRINA: REGINA CAELI
W. A. MOZART: G-DÚR MISE, K. 140. „PASTORAL” , AVE VERUM CORPUS


KÖZREMŰKÖDIK:
A DIVITIAE KAMARAFILHARMÓNIA
KONCERTMESTER: ROMÁN MIKOLA
SZÓLÓT ÉNEKELNEK: PÁLI MÓNIKA, DEZSŐ SÁRA, HÁMORI SZABOLCS
VEZÉNYEL: DOBSZAY PÉTER

 
 
Tovább »

"A Szűzanya örömét akkor tesszük teljessé, ha engedjük, hogy ő vezessen el bennünket egyszülött fiához"

Szeretettel hirdetjük híveinknek, hogy május hónapban minden este 18:30 órakor Loretói litániát imádkozunk, és ezt követi a szentmise. Kérjük híveinket, hogy tartsák szem előtt, hogy a legértékesebb imádságunk a szentmise, és éppen ezért a litánia után gyermekeikkel együtt maradjanak itt a szentmisén is, ahol lehetőségeikhez mérten járuljanak szentáldozáshoz. A Szűzanya örömét akkor tesszük teljessé, ha engedjük, hogy ő vezessen el bennünket egyszülött fiához, Jézushoz; ezért imádkozzuk először a litániát, ahol megfogjuk Mária kezét, hogy vele együtt érkezzünk meg a szentmisére, hogy ott találkozhassunk Jézussal. 

Jöjjünk gyermekeinkkel együtt, és tegyük önmagunk számára is boldoggá ezt a május hónapot Égi- és földi édesanyánk köszöntésével, az ő Gyermeke és a mi gyermekeink iránti szeretetünkkel

Tovább »

Loretói litánia története

A hagyomány szerint csodával határos módon hét évszázaddal ezelőtt, 1294. december 10-én került Mária názáreti házacskája az Adria-parti olasz városba, Loretoba. II. János Pál pápa a kegyhely 7. centenáriumának ünnepségére üzenetet küldött.
"A loretoi szent ház, az első Szűz Máriának szentelt, nemzetközi jelentőségű szentély a kereszténység igazi, máriás lelkületű központja volt évszázadok hosszú során át. Sok pápa zarándokolt el erre a kegyhelyre, én magam két alkalommal imádkozhattam áldott falai között" -- ezekkel a szavakkal kezdte a pápa a loretoi kegyhely pápai delegátusához, Pascquale Macchi püspökhöz intézett levelét. Rámutatott arra, hogy a loretoi szentély centenáris ünnepségeire akkor kerül sor, amikor az egész kereszténység az Üdvözítő születésének harmadik évezredére készül. Mindebben nagy szerepe lesz a loretoi megemlékezéseknek, mivel az itt őrzött szent ház nem elvont igazságok őrzője, hanem a megtestesült Ige titkáé. Akárhányszor átlépjük e ház küszöbét, nem kis megrendültséggel olvassuk e szavakat: "Hic verbum caro facto est" (Az Ige itt lett testté).

Tovább »

Személyi jövedelemadó 1 + 1% felajánlás

Kedves Testvéreink!

Megkezdődik az adóbevallások készítésének ideje.

Kérünk minden jószándékú és saját egyházközségünk érdekeit szem előtt tartó testvérünket, hogy legyen olyan jó, és ajánlja adója 1%-át a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány javára, hogy a templom és az egyházközség tulajdonának megóvásában, fejlesztésében, fenntartásában minél nagyobb szerepet tudjon vállalni.

A felajánláshoz szükséges adószám: 18683837-1-13 

Ne felejtsük, amit a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány javára felajánlunk, azt önmagunknak adjuk!

 

Tovább »

Via Crucis


Bevezetés:

Bűn sebétől meggyötörten
Rád tekintvén édes Isten
Szívem érted újra él
 
1;
Gyáva rút szívű Pilátus
Életétől lelke mint tus
Téged kínhalálra küld
 
2;
Átölelvén a keresztet
Bűnt a szívemből a terhet
Kérlek értem égve tűrd
 
3;
Porba arcod hull a véred
Sírva nézlek félve Téged
Üdvözít a Szenvedő
 
4;
Véle járván édesanyja
Szíve sóhajtása szálla
Sírva sír a Szentszülő 
Tovább »

Tájékoztatás

Egyházközségünkben a bérmálás és az elsőáldozás tekintetében a következő püspöki rendelkezés értelmében járunk el:

352/2011.sz.

Az előző évekhez hasonlóan kérem a plébánosokat, hogy a 16 évnél fiatalabbakat csak rendkívüli esetben, a megyéspüspökkel előzetesen egyeztetve engedjenek bérmáláshoz. Az életkor mellett vegyék figyelembe, hogy a jelölt hol tart a megtérés folyamatában, amelyben személyes döntés alapján jut el az elkötelezett életre. A bérmálásra való felkészítés minden esetben a katekumenátus normáinak megtartásával történjék. Egyházmegyénkben a katolikus iskoláknak nem engedélyezem, hogy külön bérmálást szervezzenek. A szentségi felkészítés helye a plébánia, ahogy ez vonatkozik az elsőáldozásra is.

Tovább »

Vissza