Hírek

"A Szűzanya örömét akkor tesszük teljessé, ha engedjük, hogy ő vezessen el bennünket egyszülött fiához"

Szeretettel hirdetjük híveinknek, hogy május hónapban minden este 18:30 órakor Lorettói litániát imádkozunk, és ezt követi a szentmise. Kérjük híveinket, hogy tartsák szem előtt, hogy a legértékesebb imádságunk a szentmise, és éppen ezért a litánia után gyermekeikkel együtt maradjanak itt a szentmisén is, ahol lehetőségeikhez mérten járuljanak szentáldozáshoz. A Szűzanya örömét akkor tesszük teljessé, ha engedjük, hogy ő vezessen el bennünket egyszülött fiához, Jézushoz; ezért imádkozzuk először a litániát, ahol megfogjuk Mária kezét, hogy vele együtt érkezzünk meg a szentmisére, hogy ott találkozhassunk Jézussal. 

Tovább »

Személyi jövedelemadó 1 + 1% felajánlás

Kedves Testvéreink!

Megkezdődik az adóbevallások készítésének ideje.

Kérünk minden jószándékú és saját egyházközségünk érdekeit szem előtt tartó testvérünket, hogy legyen olyan jó, és ajánlja adója 1%-át a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány javára, hogy a templom és az egyházközség tulajdonának megóvásában, fejlesztésében, fenntartásában minél nagyobb szerepet tudjon vállalni.

A felajánláshoz szükséges adószám: 18683837-1-13 

Ne felejtsük, amit a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány javára felajánlunk, azt önmagunknak adjuk!

 

Tovább »

Brenner János atya boldoggá avatása

2018. május 1-jén avatják boldoggá Szombathelyen Főtisztelendő Brenner János atyát, akit a kommunisták különös kegyetlenséggel gyilkoltak meg hivatása gyakorlása közben.
Szeretettel várunk mindenkit, aki szívesen venne részt a boldoggáavatáson. 

Indulás Mogyoródról 5:00 órakor, az érkezés a szombathelyi programok ismeretének hiányában bizonytalan, legkésőbb 20:00 óra. 
Étkezésről mindenkinek magának kell gondoskodnia!

Jelenkezni a plébánián és a sekrestyében lehet 6.500 Ft befizetése mellett.

Tovább »

Húsvéti Bál 2018. április 14. (szombat) 19.00

Elérhetővé váltak a Húsvéti bál meghívói és offertái.

A bál ebben az évben április 14-én, szombaton 19:00 órától kerül megrendezésre. Az érkezett felajánlásokat a plébánia beruházásainak költségeire fordítjuk. Kérjük híveink nagylelkű tombola felajánlásait. A tombolákat a szokott helyeken lehet leadni.

Meghívók és Offerták a sekrestyében, Pásztorné Marikánál a COOP áruházban, és Vargáné Hrágyel Borbálánál (30/527 3382) szerezhetőek be.

Kérjük, hogy a bálozók a szokásokhoz híven egy-egy tányér süteményt hozzanak magukkal.

Tovább »

Nagyheti szertartások

Szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket nagyheti szertartásainkra.


2018.03.27. 19:00 óra szentmise
2018.03.28. 19:00 óra szentmise
2018.03.29. 19:00 óra az Oltáriszentség alapításának szentmiséje, Jeremiás próféta siralmai
2018.03.30. 10:00 óra Keresztút a temetőben
2018.03.30. 15:00 óra Nagypénteki szertartások, Passió
2018.03.31. 20.00 óra Húsvéti vigília
2018.04.01. 8:30 Szentmise ételszenteléssel
2018.04.01. 10.00 Feltámadási körmenet
2018.04.01. 10:30 Szentmise

Tovább »

Egyházzenei áhitat

Szeretettel hívunk és várunk 2018. február 17-én (szombaton) 18:45 órára templomunkba Erdődy János orgonaművész egyházzenei áhitatára. 


Műsoron: 
Pachelbel: Preludium, Fúga és Ciacona
Buxtehude: fisz-moll Preludium és Fúga
Bach: G-dúr Preludium és Fúga
Brahms Mein Jesu, der du mich
Herzliebster Jesu
O Welt, ich muss dich lassen
Tóth József Miklós: Canzona
Bach: d-moll Toccata és Fúga

Tovább »

Betegek szentségének kiszolgáltatása - 2018. február 11. (vasárnap) 10.30.

"Beteg valaki köztetek? Hívassa az Egyház papjait. Imádkozzanak fölötte, s kenjék meg olajjal az Úr nevében! A hitből fakadó imádság megszabadítja a beteget, az Úr megkönnyebbíti őt, ha pedig bűnben van, bocsánatot nyer." (Jak 5,13)

Ez a szentírási idézet Jakab leveléből egyértelműen megtanít bennünket a betegek szentségének jelentőségére. Amikor az ember élete veszélybe kerül -akár rendkívüli betegség, akár az idős kor miatt-, fontos, hogy a szenvedő keresztény testi-lelki enyhülést nyerjen Istentől.

Tovább »

Filmvetítés - "BOTOK SZERTARTÁSA"

A 2020. évi Eucharisztikus Kongresszusra készülve mindenkit hívunk, hogy ismerjük meg az ÉLET ÉS SZENTSÉG forrását, a Szűzanyánkat.
A vetítés időpontja: 2018. január 28. (vasárnap) 16 óra (hittan terem)

Tovább »

Vissza